We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muhabbet ve İbadetle Bütünleşen Dindarlık

8 0 0
01.02.2021

Dindarlıkla asıl olan; muhabbet, samimiyet ve heyecan olmakla birlikte, bunları besleyen ve canlı tutan da ibadet ve taattır. Kur’ân-ı Kerim’de iman ve amel, elliden fazla yerde birlikte zikredilmiştir. Ayrıca amelin, sahih olmasına vurgu yapılmıştır. Amelsiz iman, meyvesiz ağaca benzer demişler.

Ameller; kurallar manzumesi olarak dindarlığı disipline eder. Dinin herkesin keyfine ve kendi anlayışına göre değil, Allah’ın belirlediği kurallara göre yaşanmasını sağlar, böylece dindarlar arasında hareket ve gaye bütünlüğü oluşur. Öz, esas olmakla birlikte, özü koruyan kabuğa da ihtiyaç vardır. Kabuksuz yumurta, peteksiz bal düşünülemez. Mazrufun zarfa ihtiyacı vardır. Fakat işi boş zarf, bal taşımayan petek, tek başına fazla bir anlam taşımaz.

Zevkine, heyecanına, muhabbetine erişilmeyen bir dindarlık külfete dönüşür. Münafıklar zoraki ve zevahiri kurtarmak için namaz kıldıkları için Mevla onların bu halini şöyle belirtiyor: “Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da az hatırlarlar.” (Nisa: 142) Buna mukabil, Hz.

Peygamber (sav): “Gözümün nuru namazdır” buyurmuş. O, bir sıkıntıyla karşılaştığında hemen namaza yönelir, Mevlâ’nın huzurunda bulunmaktan güç alır, bu taze güçle dâvet görevine devam ederdi. Ayakları şişinceye kadar gece namazı kıldığı malumdur. Onu, mücadelesinde güçlü kılan ihlas ve muhabbetle yapmış olduğu ibadetlerdir. Rahmetli Emin Işık hocamızın da belirttiği gibi; dinin emirlerine ve yasaklarına uymadan ve hiç bir uygulama olmadan tek başına inanmak kulun ruhsal alanda gelişmesini sağlamaz. Hareketsiz bereket hâsıl olmaz, koşmadan yol alınmaz. Yerinde sayarak yarış kazanılmaz.

Emin hocanın şu tespiti fevkalade güzeldir; kalbi imanla dolu olsa da ibadetten uzak duran kişi, kendi dinine seyirci gibi kalır, sadece bir spor kulübünün sempatizanı durumuna düşer. O kişi ömründe bir kere bile top oynamamış ama sevdiği kulübün hiç bir maçını da kaçırmamıştır, hep seyirci olarak katılmıştır. İşte tıpkı bunun gibi amelsiz dindar da kendi dininin görevlerine seyirci kalmış olur. Pek çok insan kalbinin imanla dolu olduğunu söyler ama yaşayış tarzı dinsizlerin yaşayış tarzına benzer. (Kime Kulsun? Sh. 50)

Emin hocamız, Sünni kesimle Bektaşi kesiminin ibadet ve muhabbet........

© Altınoluk


Get it on Google Play