We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İlim Aklın, İman Gönlün Işığıdır

5 0 0
01.01.2021

Din adına insan fıtratına aykırı bir anlayış ve tutum daima reaksiyona, ters tavır almaya sebep olur. ‘Bir şey haddini aşarsa zıddına inkilap eder’ gerçeğini unutmamak gerekir.

Her tavır ve karşı çıkış; kendine bir gerekçe bulmak için fikri ve felsefî bir zemin oluşturmaya çalışır, zamanla bu zemin bir rejime ve sisteme dönüşür. Beşeri anlamdaki rejim ve sistemler daima tartışmaya açıktırlar, onun için herkesin bir antitezi söz konusudur.

Özellikle bizde batılılaşma hareketinden sonra, batı da kiliseye karşı olan tavır İslam’a karşı gösterilmiş, ilk emri “oku” olan, ilme öncelik veren, batının aydınlanmasına yol açan İslâm’la, ilme savaş açan kilise bir tutulmuş, ikisine karşı da aynı tavır sergilenmiştir. Böyle bir olumsuz tavrın temelden yanlışlığı ortadadır.

Bin senedir İslâm’ın bayraktarlığını yapmış ülkemizde dine karşı oluşan veya oluşturulan bu tavır ve anlayışın tartışılması ve sebeplerinin objektif olarak tespit ve tahlil edilerek ortaya konması, neslimizin bu virüse karşı bağışıklık kazanmasının sağlanması gerekir.

Ateizmi savunan, dinin, modası geçmiş mitoloji ve efsaneden ibaret olduğunu söyleyenler, artık ilim dünyasında dine yer olmadığını iddia edenler, üstelik bunu ilim adına ve âlim edasıyla dillendiriyorlar. Dindarlara ve dini değerlere hakaret de işin cabası.

Aslında dinle ilmin birbirine düşman iki zıt kutup gibi telakki edilmesi, yanlışın temelini oluşturuyor. Âlemi yaratanda, kâinatta cereyan eden tabii kanunları vaz eden de Allah olduğuna göre, aksaksız işleyen bu sistemde her hangi bir tenakuzun söz konusu olması düşünülemez.

Tartışmanın aslı, sadece fizik âlemin varlığını kabul edip metafizik âlemin varlığını reddetmekten kaynaklanmaktadır. Hâlbuki müspet ilim ve tekniğin ilgi alanıyla metafizik ve teolojinin ilgi alanı farklıdır. Birincisi; sadece deney, laboratuvar, akıl ve beş duyuya dayanırken, ikincisi; gönle, vicdana, sevgi ve merhamete dayanır. Birincisi maddeyi, ikincisi ruh ve mânâyı temsil eder. Nihai mânâda bunları da birbirinden tamamen bağımsız kabul etmek de doğru değildir. Ayrılık sadece kategorik anlamdadır.

Ateizmin tarihini, çıkış sebeplerini yakinen bilen, diğer taraftan İslamî birikime de sahip olan değerli ilim ve fikir........

© Altınoluk


Get it on Google Play