We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Dinini Basit Bir Dünyalığa Satar”

3 0 0
01.01.2021

“İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar.” (Bakara, 16).

“Zifiri karanlık gecenin dilimleri gibi olan fitneler ortaya çıkmadan hayırlı işler yapmaya acele edin. O fitne geldi mi kişi; mümin olarak sabahlar akşamına kâfir olur; mümin olarak akşamlar da sabaha kâfir çıkar. Dinini basit bir dünyalığa satar.” (Müslim, İman: 186; Tirmizî, Fiten: 30).

Ticaret kelimesi hem müsbet hem menfi manaları ile Kur’an-ı Kerim’de sekiz ayet-i kerimede, dokuz defa geçer. Mekkeli müşriklerin kazançları ticarete dayanıyordu ve hayatlarının önemli bir parçasını teşkil ediyordu. Onlar için ticaretin kârlı olması gerekiyordu. İşte tam da onların en dikkat gösterdikleri konu üzerinden Allah Teâlâ bildiriyor: “Ticaretleri kâr etmedi. Zarar ettiler.” Zaten hidayeti satıp, sapıklığı almanın başka bir sonuç vermesi de düşünülemezdi.

Dünya ticareti kâr üzerine kurulduğu gibi, ahiret ticareti de kâr üzerine kuruludur. Dünyalık ticaretin kârı mal üzerinden hesaplanırken ahiretlik olanınki Saff Sûresi’ndeki şu âyetlerde beyan edilir:

“Ey iman edenler! Sizi pek acı bir azaptan kurtaracak çok kârlı bir ticaretin yolunu size bildireyim mi? Allah’a ve Rasûlü’ne gerektiği gibi inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, sizin için hayırlı olan budur. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere; sonsuz nimet ve ebedî mutluluk diyarı olan Adn cennetlerindeki çok güzel köşklere yerleştirir. En büyük başarı ve kurtuluş işte budur! Hoşunuza gidecek bir başka lutuf daha var: Allah’ın yardımı ve pek yakında gerçekleşecek bir fetih! Mü’minleri müjdele!” (Saff, 10-13).

Allah ile yapılan ahiret ticaretinde aldatmaca, kandırmaca ve cayma olmaz. Bu........

© Altınoluk


Get it on Google Play