We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünya Çarşısında Her Gün Yeni Bir Pazar Kurulur

4 0 0
02.11.2020

Ebedî âleme yolculukta önemli konaklama yerlerinden biri olan dünya hayatımız, bir pazar yeridir. Bu pazarda çok şey satılır ve alınır. Neyi sattığınız ve karşılığında neleri aldığınız son derece önemlidir. Satıcı, kime neyi hangi şey karşılığında satmaktadır. Öyle alışverişler olur ki bu pazarda kişi kendisini bile satar. Fakat her satış kârlı değildir. Allah Resûlü -sallallahu aleyhi sellem şöyle buyururlar: “Herkes sabahtan (pazara çıkar ve) nefsini satışa çıkarır; kimi onu âzâd edip gerçek hürriyetine kavuşturur, kimi de helâk edip kendini zayi eder.” (Müslim, Tahâret 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 86)

Kur’ân-ı Kerim, dünya pazarında yapılan muhtelif alışverişlerden bahseder. Mesela hidayeti verip dalâleti satın alanların ticaretlerinde kayba uğrayan kimseler olduğuna dikkat çeker1 . Yine aynı şekilde azın azı bir menfaat uğruna ebedî âlemini satanların ne büyük bir zararla karşı karşıya kaldıklarına ve iflaslarına vurgu yapar2 . Buna mukabil yüksek kâr ve kazanç getiren ticaretlere de işaret eder ve hatta böylesi bir kazanca karşı hırslı olmamızı telkin eder: “Ey iman edenler! Size, elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve Rasûlüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük başarı/kazanç budur.” (Saf, 10-12) “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lutfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir.” (Fâtır, 29 - 30)

Allah’ın size verdiği can, mal ve sayısız nimet ve imkânları kime ve ne uğruna satışa çıkardığınız, sizin kârınızı ya da zararınızı ortaya koyacaktır. Kullarının zarar etmemesini, yüksek kârlar elde etmesini murâd eden Rabbimiz, insanın........

© Altınoluk


Get it on Google Play