We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Haramın Cezası Helalin Hesabı Vardır

2 0 0
30.01.2021

Cenâb-ı Hakk’ın murad ettiği, kendisinin râzı olacağı hayat modeli Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübârek ve örnek hayatında şekillenmiştir. Sevgili Efendimiz bir taraftan mükellef olduğu ilâhî buyrukları tebliğ vazifesini emredildiği şekilde îfâ ederken, bir kul olarak da en mükemmel davranış örnekleri sergilemiştir. Cenâb-ı Hak Sevgili Habibini “Ümmetine düşkün, onların sıkıntıya uğraması kendisine çok ağır gelen, raûf ve Rahîm, yaşadığı toplumun içinden bir elçi” (Tevbe sûresi, 128) olarak tanıtmaktadır. Bu ilâhî tavsîfîn canlı bir misali olarak Habîbullah Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- içinde yaşadığı toplumun hayat şartlarını ve imkânlarını daima yakından takip etmiş, sade bir hayat sürmüş ve hiç bir zaman sevgili ashabının sahip olmadığı imkânları kendi adına elde etme ve onlardan daha farklı yaşamak gibi bir temayül içinde olmamıştır.

Cenâb-ı Hak rızkı bolca açan/ el-Bâsıt, ve bazen de nimetlerini daraltan/el-Kâbıd, tecellileri ile; kullarına kimi zaman büyük imkânlar ve bolluklar lütfederken, kimi zaman da darlık, sıkıntı, mal ve can imtihanları ile kullarını denemektedir. Her iki hal için de en mükemmel davranış örnekleri Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hayâtında bulunmaktadır.

Yokluk ve varlık imtihanlarının hangisinin daha zor olduğu zaman zaman insanların gündemine gelir. Sıkıntı ve darlıklarda hâle râzı olmak ve sabır esas olmakla birlikte, bu durum bir yönüyle zaten irâde dışıdır. Çeşitli imkânların insanın önüne bolca serildiği demlerde ise nefsin isteklerini dizginleyebilmek, hırs ve tama’ arzularına sınırlar koyabilmek, ma’nevî bir terbiye ve güçlü bir iradeye bağlıdır.

Allah Teâlâ’nın; kulları için lütfettiği her türlü nimet ve imkânın mübah olanları istifademize sunulmuş, israfa düşmemek, diğergam olmak ve infak emirleri ile de bir denge sağlanmıştır. Özellikle selef-i salihin olarak ifade edilen İslam büyüklerinin “Haramın günahı ve cezası, helalin ise hesabı vardır.” anlayışı bütün mü’minlerin bir hayat........

© Altınoluk


Get it on Google Play