We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

INSÄNDARE: Det är utsläppen som ska minska – inte flygandet

2 1 0
22.01.2020

Debatten om flygets miljöpåverkan har – tillsammans med en försvagning av konjunkturen – lett till en kraftig minskning av antalet flygresor i Sverige. Alla fyra flygplatser i Västernorrlands- och Jämtlands län har drabbats, vilket lett till en reduktion av antalet avgångar och därmed en försämrad tillgänglighet. Detta riskerar att allvarligt hämma förutsättningarna för våra företag i regionen att utvecklas.

Tillgången till flyg genererar 79 miljarder kronor till BNP och 103 000 arbetstillfällen årligen i Sverige, enligt en rapport från Oxford Economics. Det är väldigt stora siffror och de inkluderar inte vad flygbranschen dessutom genererar genom exempelvis skatter, arbetsgivaravgifter med mera.

Tyvärr har debatten kring flyget till stor del........

© allehanda