We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dr. Eray Güçlüer

6 10 0
22.07.2020

Jeopolitik, coğrafyanın özellikle dış politika üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ancak dış politikayı sadece coğrafya belirlemez. Bu nedenle günümüzde jeopolitik, coğrafyayı da içine alan pek çok faktörün dış politikayı etkilediği daha geniş kapsamlı bir kavrama dönüşmüştür.

Türkiye’nin jeopolitiğine baktığımızda, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren ve kısaca Avrasya diye tabir edilen coğrafyanın ülkemizin iç ve dış politikalarını ciddi şekilde etkilediğini görürüz. Bu politikalara daha sonra geniş şekilde değineceğim ama Türkiye merkeze alındığında ülkemizin sahip olduğu Avrasya jeopolitiğini besleyen iki can damarı olduğu görülür.

Bunlardan biri kuzey doğumuzda yer alan Azerbaycan, diğeri ise güney batımızda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Türkiye olarak bu ülkelere sadece dış politika ve milli çıkarlar üzerinden bakamayız. Buralar Türk’ün öz yurdu ve buralarda yaşayan soydaşlarımız bizlerin sosyo-kültürel olarak ayrılmaz parçalarıdır.

Bu nedenle KKTC ve Azerbaycan Türkiye’nin sinir uçları ve adeta can damarlarıdır. Ayrıca bu ülkeler jeopolitiğimizin iç sınırlarını oluşturur.

ERMENİSTAN ŞER GÜÇLERİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPIYOR

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasının üç önemli nedeni var. Bunlardan birincisi Azerbaycan’ın son 10 yılda milli gücünü neredeyse 10 kat arttırmış olması. Azerbaycan günümüzde güney Kafkasya’daki en güçlü ülke konumunda.

Azerbaycan’ın güçlenmesi doğal olarak bölgede Türkiye’nin güçlenmesi demektir. Güçlenerek daha bağımsız hareket edebilen, emperyalistlere bağımlı olmak yerine Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurabilen enerji deposu bir ülke, sömürgeciler için tehdit olarak algılanmaktadır. Çünkü denkleme uyan değil, denklemi kuran Azerbaycan’ı emperyalistler istedikleri gibi sömüremezler.

Diğer bir husus da Ermenistan ulaşım ve enerji hatlarının geçtiği Tovuz bölgesine saldırmakla Karabağ’dan sonra........

© Akşam


Get it on Google Play