İlk Türk –İslam Devletlerine Ait Eserler

Karahanlılar Devletine Ait Eserler

*Ribat-ı Melik (İlk Tür Kervansarayı)

*Ayşe Bibi Türbesi

*Arap Ata Türbesi:En Eski Türbe

* Hazer Degaron Camii: İlk Türk Camii

*Registan

*Balacı Hatun Türbesi

*Talhatan Baba Camii

*Kalan Minare

*Tirmiz Sarayı

Gazneliler Devletine Ait Eserler

*Leşker-i Bazar Sarayı Ve Camii

*Arasül Felek Camii

*Sultan III. Mesud Sarayı Ve Minaresi

*Zafer Kuleleri

*Bust Kalesi

*Aslan Cazip Türbesi

*Sultan Mahmud Bendi Ve Türbesi

*Zafer Kuleleri

*Beyhakiye Medreseleri Dönemin İlk Medresesi

*Ribat-ı Mahi

Büyük Selçuklu Devletine Ait Eserler

*İsfahan Mescit-i Cuma (İlk Cami ve medresenin birleşimi )

*Gülpayegan Camii

*Melihşah Camii

*Kazvin Mescit-i Cuma

*Nizamiye Medreseleri

*Melihşah Camii

*Damgan Mescid(İlk Minareli Camii)

*Abark Kümbet-i Ali

*Diyarbakır Ulu Camii

*Cihil Duhteran (40 kızlar ) Künmbeti

*Zavvare Ulu Camii

*Tuğrul Bey Türbesi / İmam-ı Gazali Türbesi /İmam-ı Gazali Türbesi

*İmam-ı Hanife Türbesi / Hz Ali Türbesi /Kümbet-i Surh

*Ribat-ı Şerif /Nurettin Şifahanesi / Zaferan Ribatı

*Selçuklular ,Rey,Hamedan,Merv,İsfahan ,Bağdat ve Nişabur da saraylar yapılmıştır (Devam Edecek)

QOSHE - Türk İslam Mimarisinde Dini Yapılar -2 - Songül Karaman
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türk İslam Mimarisinde Dini Yapılar -2

1 0 0
09.09.2022

İlk Türk –İslam Devletlerine Ait Eserler

Karahanlılar Devletine Ait Eserler

*Ribat-ı Melik (İlk Tür Kervansarayı)

*Ayşe Bibi Türbesi

*Arap Ata Türbesi:En Eski Türbe

* Hazer Degaron Camii: İlk Türk Camii

*Registan

*Balacı Hatun Türbesi

*Talhatan Baba Camii

*Kalan Minare

*Tirmiz Sarayı

Gazneliler Devletine Ait Eserler

*Leşker-i Bazar Sarayı Ve Camii

*Arasül Felek Camii

*Sultan........

© Akasyam


Get it on Google Play