We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anadolunun Sultanları -5

3 0 0
16.04.2022

I.ALEÂDDİN KEYKUBAT : (Doğum:1190- Ölüm 1237 )Eyyübilerle İlişkiler :Moğol telhisine karşı doğu sınırları sağlamlaştırdı.Ahlat bölgesini Moğol akınları yüzünden Eyyübiler terk etmiştir.Başıboş kalan Harzemli askerler Selçuklu idaresine girmiştir.Ahlat büyük bir subaşı merkezi haline getirilmiş kaleler onarılmıştır.Ahlat Kalesi nin Selçuklu idaresine girmesi Harzemlilerle ilişkileri bozmuştur.Mısır Hükümdarı Melik Kamil ordusu ile Anadolu ya ilerlemeye başlamış bu ordu durdurulunca Eyyübiler Adıyaman üzerinden Harput a gelmişler fakat Toroslar ın güneyinde yenilgiye uğramışlardır.1234 Harput Kalesin i Selçuklar teslim aldı ve sonuç olarak Harput Artuk lu kolu sona ermiştir .Keykubat ertesi yıl yine Eyyübiler üzerine yürümüş ancak hava şartları nedeniyle geri dönmüşlerdir.Malik Kamil fetih edilen yerleri geri almış Selçuklulara destek veren Mardin Artuk lu Hükümdarının ülkesini istila etmiştir.Buna karşılıkta Selçuklu ordusu da Amid i kuşatmıştır.Selçuklu ordusunda yer alan Kayır Han kumandasında ki Harzemli askerler Mardin ve Musul Eyyübilerini yağmalamışlar........

© Akasyam


Get it on Google Play