We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anadolunun Sultanları -4

4 0 0
13.04.2022

I.İZZEDDİN KEYKAVUS: I. İzzeddin Keykavus 6 Kasım 1180 tarihinde doğmuştur.Anadolu Selçuklu Devleti nin 10. Hükümdarıdır.IGıyaseddin Keyhüsrevin büyük oğludur.Moğollara gösterilen mücadele de simgeleşen isimleri arasında yer almıştır.Babası tarafından Malatya Melikliğine atanmıştır Devlet işlerini Mecdündin İshak dan öğrenmiştir.Babası 6 yıl sonra Alaşehir Muharebesinde( 1211 )ölünce tahta çıkmıştır.Tokat Meliki Aleaddin Keykubad saltanat davası ile şehri kuşatınca ona Erzurum Meliki Muğısüddin Tuğrul Şah ve Ermeni Kralı I.Levonda katılmıştır.Ermeni Kralı kendisine verilen değerli hediyeleri kabul edil kuşatmadan ayrılmıştır.Mugsiddün Tuğrul ise kendi ülkesine kardeşinin saldıracağını duyup ayrılmak zorunda kalmıştır.Keykubadda kuşatmayı kaldırıp Ankara Kalesine sığınmıştır.Keykusrav bunun üzerine Ankara Kalesini kuşattı.Keykubad kendi ve kale halkının canları bağışlanması karşılığı teslim oldu ve Malatya yakınlarında ki Minşâr Kalesine hapsedildi .Keykavus daha sonraki zamanda ticaret yönünden başarılı işler yapmıtır.Kıbrıs Krallığı ile anlaşmalar yaparak iki ülke arasında ticaret serbest olmuştur.1214 de Sinop u Trabzon İmparatorluğundan almıştır.Düzenli bir fetih politikası izlemiştir.Antalya nın fethi ile Sultanül Bahreyn ünvanı aldı. Ermenilerle girdiği savaşı kazanarak onları vergiye bağladı.I.........

© Akasyam


Get it on Google Play