We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bereketli ve Vakur Bir Şehir: Tokat...

2 0 0
10.06.2021

İç Anadolu‟nun güneşini, sadeliğini ve derinliğini,

Karadeniz‟in yağmuru, hareketliliği ve heyecanı ile birleştirmiş, bereketli ve vakur bir şehir TOKAT...

Kâdim bir şehir...

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe mirasçı kılmıştır. Tokat'ta ticaret, sanat, tarım, üretim, musiki, ilim ve kültür yan yana boy atmış, bu güzel topraklarda onlarca medeniyet kök salmıştır.

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE TOKAT

Bu havası hoş şehrin dört tarafında bahçe ve bostanlar içinden sular akar.

Her bağında birer köşk, havuz, fıskiyeler ve çeşitli meyveler bulunur.

Halk zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar, kin tutmaz, hile bilmez, yumuşak huylu insanlardır.

Cami, saray, köşk ve imaretleri o kadar sağlam ve güzel olur ki buralara girenler hayran olurlar" demektedir.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayırlı ve bereketli duaları ile bu eski ve tarihi şehir " alimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır." der, Evliya Çelebi, 17. yüzyılda, Osmanlı topraklarını 40 yıldan uzun süren gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde.

Evliya Çelebi'nin, Tokat ile alâkalı olarak yazdıkları bu kadarla da sınırlı kalmaz. Evliya Çelebi: "Evvelâ Mısır ve Bağdad'dan başka Şam, Haleb, Aymtab, Diyarbakır, Tire, Manisa ve İzmir’dir. Sekizinci büyük şehir bu Tokat şehridir." diyerek Tokat'ın dönem içerisinde büyüklüğünü ve bu büyüklüğün içerisinde ne kadar önemli olduğunun altını çizer.

Tokat'ta sanat, ticaret ve ilim kadar maneviyatta zirve yapmıştır. Evliya Çelebi yazmış olduğu seyahatnamesinde:

.......

zira bu şehir halkı gayetle........

© Akasyam


Get it on Google Play