We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Biz Muhabbet Fedaileriyiz

2 0 0
27.05.2022

Kâinatın mayası muhabbet ile yoğrulmuştur. Kâinatın Halık’ı bu eşsiz bucaksız kâinatı yaratırken, bütün varlıklar arasına bir cazibe ve muhabbet kanunu yerleştirmiş, bu esas ile kâinatta cari olan muhteşem dengeyi tesis etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri, ‘’Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur, hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kâinatın en câmi bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir.

İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemâl sahibi olabilir.’’(Sözler, 24. Söz, sayfa,321-322) derken, esas muhabbetin, kâinatı muhabbet ile yoğuran Sahibine yöneltilmesi gerektiğini veciz bir şekilde ifade etmektedir.

İnsan, nihayetsiz bir muhabbet potansiyeline sahiptir. Bu muhabbet bütün kâinatı kuşatabilecek bir kabiliyete sahiptir. Bu muhteşem duygu müspete, doğruya ve güzele kanalize edildiği zaman çok hayırlı neticelere vesile olduğu gibi; eğer şerre, yanlışa ve menfiye kanalize edilirse dünyayı kendisi ve çevresi için cehenneme çevirebilecek dehşetli sonuçlar doğurabilir.

Said Nursi bu muhteşem hakikati çok güzel bir şekilde ifade etmektedir:

‘’ Sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin varlıklara ve lezzetlere ve noksan ve şerûr ve sana muzır olan nefs-i emmârene verme.

Onu mahbup ve onun hevâsını kendine ma’bud ittihaz etme. Belki, sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, nihayetsiz bir muhabbete lâyık, hem nihayetsiz sana ihsan edebilen, hem istikbâlde seni nihayetsiz mes’ud eden, hem bütün alâkadar olduğun ve onların saadetleriyle mes’ud olduğun bütün zatları ihsanâtıyla mes’ud eden, hem nihayetsiz kemâlâtı bulunan ve nihayetsiz derecede kudsî, ulvî, münezzeh, kusursuz, noksansız, zevâlsiz cemâl sahibi olan ve bütün esmâsı nihayet derecede güzel olan ve her isminde pek çok envar-ı hüsün ve cemâl bulunan ve Cennet, bütün güzellikleriyle ve ni’metleriyle Onun cemâl-i rahmetini ve rahmet-i cemâlini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün........

© Akasyam


Get it on Google Play