We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnkârcılık

8 4 0
17.09.2021

Bir inkârcılık türü olan aşı karşıtlığı üzerinde de uzun uzun durulabilir ki zaten şu sıralar anlaşılır şekilde çok canlı. Aralarında da ton farkı var, hepsi birebir aynı şeyi söylemiyor fakat ortak noktaları gene olguları ve bilimsel yöntemi reddetmeleri.

Bu tabir genel olarak soykırım inkârcılığını akla getirse de, onun ötesinde bir duruma işaret ediyor. Soykırımla ve başka tarihi vakalarla ilgili inkârcılığının yanı sıra, mesela iklim değişimi inkârcılığından bahsedilebilir. Son zamanlarda bu kervana eklenen ve şu anda en popüler inkârcılık, aşı karşıtlığı. İnkârcılık, örneklerde görüldüğü gibi, birbirinden çok farklı konular karşısında dahi benzer biçimde çalışan ve tepki veren bir zihin ve daha da önemlisi, bir duygu durumu. İnkâr edilen şey temelde aslında aynı. Olgular (‘fact’), veriler ve bir bilme yöntemi olarak bilim inkâr ediliyor. Olguyu ortaya koyduğunuz ve artık onu inkâr edemediği noktada, sanki o zamana kadar maddeten yanlış bir şey söylemesinin hiçbir önemi yokmuş gibi, hemen başka bir laf ileri sürüyor. Konu ne olursa olsun inkârcılık kendine sapacak bir yan yol buluveriyor, çünkü fikrî ve ahlaki tutarlılık gibi bir kaygısı yok.

Geçenlerde Twitter’da inkârcılığın zihin ve duygu durumunu çok iyi özetleyen bir hikâyeye denk geldim (aktaran kullanıcının ismini hatırlayamadım, bağışlasın ama sanırım anonim bir hesaptı.) Adamın biri kendisinin ölü olduğunu düşünüyormuş, o kadar öyleymiş gibi davranıyormuş ki sonunda akıl hastanesine koymuşlar. Ama orada da bu düşüncesinden ve hissiyatından vazgeçmemiş. “Ölüler yemek yemez” diyerek, ne yiyor ne içiyormuş. Doktorlardan birinin aklına kendince iyi bir fikir gelmiş. Kendini ölü sanan adama “Ölüler kanar mı?” diye sormuş. “Kanamaz tabii” demiş, “onlar yaşamıyorlar ki.” Bunu dedikten sonra doktor, adamın eline kaşla göz arasında iğneyi batırıvermiş. Kanamış tabii. Kendini ölü sanan adam, beklenmedik can acısıyla “Aah” diye bağırmış, “Ölüler de kanarmış demek!” İnkârcılığın, fikrini olgulara değil de olguları eğip bükerek fikrine uydurma hâlini çok iyi........

© Agos


Get it on Google Play