We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En örfil rakt i ansiktet på Boris Johnson

2 0 0
24.09.2019

Domslutet är en örfil rakt i ansiktet på Boris Johnson.

Den värsta av många som han fått under sin korta tid som premiärminister.

Utslaget är en varning till yvige Boris. Om han lyssnar är en annan sak.

När landets Högsta domstol enhälligt med siffrorna 11-0 slår fast att en premiärminister fattat ett olagligt beslut som "fick extrema följder för demokratins grundvalar" så borde de vara tillräckligt för vilken ledare som helst att avgå.

Det har Boris Johnson inga planer på. Istället låter det som han kan tänka sig att ännu en gång hemförlova parlamentet i direkt strid mot HD:s beslut. Han kritiserar i konfrontatoriska ordalag domstolens enhälliga utslag även om han i samma andetag påstår att han respekterar det.

Precis som USA:s president Donald Trump verkar Boris Johnson ha uppfattningen att lagar bara är till för andra men att han själv kan göra precis som han vill.

Det är inte länge sedan som det brittiska parlamentet stiftade en lag........

© Aftonbladet