We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kvinnan såg på mig med hat när kommunisterna samlades

2 2 0
04.09.2019

De gamla kamraterna samlades för sista gången.

De skulle begrava en man som de alla hade respekt för. Han hette Per Axelson, Stor-Pelle kallad, en lågmäld och bildad västgöte som hade den ovanliga egenskapen att han kunde lyssna.

Konsten att lyssna var den sämst utvecklade förmågan hos de gamla kamraterna som i tidiga år hade utvecklat talekonsten till en nivå som ofta framkallade leda hos omgivningen.

Med åren hade nog fler än en insett att lyssnandet gav större auktoritet än pratet.

Då var det redan för sent.

Partiet hade förenat dem i övertygelsen om att de upptäckt nyckeln till historiens gåtor och framtidens svar. Deras lärare var en fetlagd och tyrannisk kines med familjenamnet Mao. När han avled fann lärjungarna en rad felräkningar i konteringsboken och följaktligen var slutsumman falsk.

Begravningen var ateistisk men religiöst vacker. De solbelysta........

© Aftonbladet