We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

– Bomringene er en solskinnshistorie!

2 1 235
27.10.2018

Å regulere biltrafikken med bomringer er et nødvendig og viktig tiltak for å bli mer miljøvennlig, lokalt og globalt. I de siste tiårene har bilisme ført til at forurensing har blitt et økende problem, og mange byer har opplevd en svært høy konsentrasjon av avgasser fra biltrafikken.

Den spredte boligutbyggingen på Nord-Jæren de siste tiårene, som følge av mangelfullt samarbeid på tvers av kommunene, med påfølgende svake infrastrukturelle føringer på plassering av boligområder og næringsområder, har resultert i et stadig økende behov for transport, mye dekket av bilbruk.

Allerede i 2002 skrev forskerne Heidi Ormstad (Folkehelseinstituttet) og Martinus Løvik (Folkehelseinstituttet og NTNU) en artikkel om luftforurensning, astma og allergi i Tidsskriftet for Den norske legeforening. De påpekte at de viktigste partikkeltypene i luften i byene er dieseleksospartikler, partikler fra vedfyring og veistøv. For å unngå farlig og dårlig luftkvalitet for befolkningen i byene må vi derfor fortsette arbeidet med å redusere biltrafikken. Dette er viktig for astmatikere, men også for alle andre som bor og ferdes i urbane........

© Aftenbladet