We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Emek tarlasında izi olmayan sendikal anlayış

2 0 0
19.06.2021

'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' diye meşhur bir söz var. Emek tarlasında izi olmayanların da emekçiler yanında yüzü olmuyor. 2002 yılında 262 bin olan üye sayısı 2020 yılında 137 bine düşen ve 18 yılda artan kamu çalışanı sayısına rağmen üyelerinin yarısını kaybeden KESK'e emekçiler yüz vermiyor. Kamu görevlileri marjinalleşen sendikal anlayışa gereken cevabı veriyor.

Çalışanlar açısından 2021 yılı gibi tekli yıllar önemli bir döneme işaret ediyor. Çünkü kamuda çalışan işçilerin ve memurların toplu sözleşme müzakereleri iki yılda bir tekli yıllarda yapılıyor. Bu nedenle işçi ve memur konfederasyonları toplu sözleşmelerle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin strateji belirliyorlar. Bu toplu pazarlık döneminde farklı sendikal anlayışlara sahip olan konfederasyonların toplu pazarlık sürecinde birlikte hareket etme noktasında ortaklaştıkları görülüyor. Birlikteliğin emekçilerin kazanımlarını artırdığını emek tarihi bize gösteriyor. Farklı sendikal anlayışlara sahip olunsa da sendikal sorumluluk gereği emekçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarında ortaklaşması önemlidir. Bu çerçevede işçilerin ve memurların toplu pazarlık süreçlerini, birliktelik çağrılarını ve bu çağrılara cevapları yazımızda değerlendireceğiz.

Kamu işçilerinin TİS'i

Kamu işçileri için yetkili sendikalar işkolları seviyesinde müzakereleri sürdürürken konfederasyonlarda 'Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü' ile akçeli (parasal) maddeler ve genel sorunları içeren teklifler hazırlıyor. 2018 yılına kadar işçi konfederasyonlarının çerçeve protokol yapmaları mevzuatta yer almamasına rağmen teamül olarak yapılıyordu. 2017 yılında 696 sayılı KHK'da yapılan düzenleme, 1 Şubat 2018 tarihinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda aynen kabul edilerek konfederasyonların çerçeve protokol yapma yetkisi yasal hüviyete kavuştu. Yapılan bu yasal değişiklik ile "Hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında; ....kamu işyerlerinde çalıştırılan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır" hükmü getirildi.

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşme müzakereleri halen devam ediyor. Müzakerelerin Temmuz-Ağustos ayları içinde bitme ihtimali bulunuyor. Türk-İş, kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecini birlikte yürütmek için Hak-İş'e teklif götürdü. Hak-İş teklifi kabul etti. İki konfederasyonun heyetleri bir araya gelerek ortak bir teklif metni oluşturdular. 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerle birlikte yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendikaları olan Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları 31 Mayıs 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ortak tekliflerini verdiler. Türk-İş ile Hak-İş'in birlikte hareket etmesinin kamu işçilerinin kazanımlarını artıracağını düşünüyorum.

Kamuda toplu sözleşmeler

Memurların 6. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri 1 Ağustos 2021 günü başlayacak. 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenecek maaş artış oranları 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 yıllarını kapsayacak. Memur toplu sözleşmelerinde sözleşmeli personel dâhil 3,5 milyon aktif çalışan ile 2,1 milyon memur emeklisinin (1 milyon 541 bin yaşlılık aylığı alanlar, 545 bin ölüm aylığı alanlar) maaş artış oranları belirleniyor. Ayrıca harp ve terör malulleri, şehit ve gazi erbaşlar, evde bakım, 65 yaş ve engelli aylıklarının hesaplamaları da memur maaş katsayısına göre belirlendiği için, toplu sözleşmedeki maaş artış oranları bu kesimleri de etkiliyor. Toplu sözleşme masasından çıkacak maaş artış oranları; kamu görevlileri, memur emeklileri/dul yetim aylığı alanlar, 2022 kapsamında aylık alanlar ile diğer kesimlerle birlikte yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

27 Mayıs 2021 tarihinde Memur-Sen........

© Açık Görüş


Get it on Google Play