We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Coğrafi derinlik sistematiği

1 0 0
04.09.2021

19 Ağustos'ta Suriye'de Tel Tamir'de, aynı tarihte Kamışlı'da, 21 Ağustos'ta Ayn al-Arap'ta ve 22 Ağustos'ta Kamışlı'da gerçekleştirilen ve genellikle de lider kadro ve kritik tesisleri hedef alan operasyonlar PKK/PYD'nin askeri konsolidasyonunu yıprattı.

'PKK-terör' çalışan pek çok kişi geçtiğimiz altı yıllık süreçte örgütün coğrafi, sosyal ve siyasi boyutta ürettiği etkinin PKK'nın kendini yenilediği 2004 ile 2015 yılları arasındaki sürece dayandığını söyleyecektir. Şüphesiz, PKK'nın yenilenme stratejisinin temelini KCK Sözleşmesi oluşturmaktadır. KCK Sözleşmesi terör örgütünün nihai hedefine ulaşabilmek için coğrafi, sosyal ve siyasal boyutlardaki yayılmacılığa dayalı büyüme ile etkileşime dayalı faaliyet/eylem çeşitliliğini işaret etmektedir. Kısaca, KCK Sözleşmesi PKK'nın coğrafi, sosyal ve siyasi boyutlarını derinleştirmeyi ifade etmektedir. Bu kapsamda, transnasyonel derinleşme işaret edilerek komşu dört ülke Türkiye, Irak, Suriye ve İran topraklarına yayılmak suretiyle örgüt faaliyetleri için fiili etkileşim hedeflenmiş, Türkiye'de sosyal derinleşme işaret edilerek kamusal alanlara nüfuz etmek arzulamış ve yine Türkiye'de siyasal derinleşme hedef gösterilerek yerel yönetimler ve siyasi partiler üzerindeki tahakküm pekiştirilmek istenmiştir.

Mücadele de derinleşti

PKK'nın bu çerçevede yaptığı stratejik hamleler yalnızca örgütün coğrafi, sosyal ve siyasi boyutlarını değil aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelesinin de derinleşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, terörle mücadele istihbarat-kolluk-yargı-kamu diplomasisinde derinleşerek sosyal ve siyasal alanda PKK'ya karşı etki üretmektedir. PKK'ya karşı üretilen en net etki ise coğrafi boyutta derinleşen askeri anlamdaki terörle mücadelede görülmektedir. Bu yazıda genel olarak PKK ile mücadelede coğrafi derinlik boyutundaki askeri harekatların geldiği aşama analiz edilmektedir.

Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü kapsamlı askeri harekatlar 2015 yılından itibaren ülke içinden başlamak suretiyle kuzeyden güneye Türkiye-Irak ve Türkiye-Suriye hattında önce yurtiçinde gelişmiş, sonra sınır hattına itilmiş ve müteakibinde sınır ötesine taşınarak askeri mücadeleye coğrafi boyutta dikey bir derinlik kazanmıştır. Yurtiçi, sınır hattı ve sınır ötesindeki stratejik coğrafi alanlar kendi içinde de doğu-batı hattında genişletilerek askeri mücadele yatay coğrafi derinlikle buluşturulmuştur. Böylelikle PKK'nın silahlı varlığına karşı farklı coğrafi alanlarda yürütülen askeri mücadele eşgüdümlü hale getirilerek bir sistematiğe kavuşturulmuştur.

Ülke içindeki dikey derinliklerin kuzeyden başlamak üzere birbiri kademesindeki Ağrı-Kars-Erzurum-Gümüşhane-Giresun, Van-Bitlis-Muş-Bingöl-Tunceli, Siirt-Diyarbakır-Elazığ ve Hakkari-Şırnak-Mardin hatlarında oluşturulduğu görülmüştür. Yine ülke içinde Hakkari-Van-Ağrı, Şırnak-Siirt-Bitlis,........

© Açık Görüş


Get it on Google Play