We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Otorite sorunu, ahlaki yasalar ve haz

11 0 0
25.09.2021

Kant, rektörü olduğu üniversitedeki fakülteler arasındaki otorite sorununu irdelemeye gayret ediyor 'Fakültelerin Çatışması' isimli kitapta. Kant'a göre halkın teorik konularla hemen hiç ilgisi yoktur, halk ahlaki yasadan çok hayatını pratikler ve hazlar etrafında örebilme telaşındadır.

Türkiye'de üniversite dendiğinde çoğu kez aklımıza öğretilecek olanın ne olduğunu belirleyenlerin yetersiz kalışı gelir. Elbette öğretim sürecinin tamamlanması için gerekli başka birtakım enstrümanlar da gereklidir: bina, kadro, öğrenci, ders aletleri vb. Ancak bunlar öğretim sürecinin vuku bulması için gerekli, fakat zorunlu olmayan ve sadece üniversite mefhumunun kurumsal kimliğini güçlendiren hususlar olarak göze çarpar. Öğretilecek olanın ne olduğunu belirleyenlerin aynı zamanda kimin hangi dersi verip vermeyeceğini de belirlediğini söylemek icap eder. Üniversitelerin nasıl yönetileceği kadar ve hatta bundan da daha önemlisi üniversitelerde teknik olarak kullanılabilir bilginin ne kadarıyla öğrencilere aktarıldığı hususudur elbette. Teknik olarak kullanılabilir bilginin tekrar üretimi hususunun ise bunların yanında çoğu kez lüks düzeyinde kaldığını bile vurgulamak mümkün. Bir üniversitenin modern ve demokratik bir toplumda yerine getirdiği görev ve işlevleri, ürettiği ve yeniden ürettiği bilgi çeşitliliğini tartışabilmekten henüz uzağız. Üniversitelerin fiziki varlığından daha önemli ve öncelikli bir konu olması icap eden bu hususun genelde göz ardı edilişi, üniversitelerin deruhte etmeyi varoluşları itibariyle vaat ettikleri görev ve işlevleri başarıp başaramayışlarıyla değil de birtakım politik ve esasen üniversite mefhumu içerisinde ikincil sayabileceğimiz hususları ağırlıklı olarak taşıyan konularda gündem oluşları Türkiye için son derece sıradanlaşmışsa bunun asli sebebini akademik hayatlarını profesyonel bir tarzda medar-ı maişet konusuna dönüştürenlerde aramak yanlış olmayacaktır. Meslek edindikleri disiplinlerde bile yeterli bir düzeye erişemeyenlerin, eğitim ve öğretim........

© Açık Görüş


Get it on Google Play