We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gerçeğin üzerindeki metafizik örtü

15 5 2
19.09.2021

Federico Campagna, "Nasıl her şeyimiz elimizden alınmış gibi görünse de saygın bir hayat sürmeye devam edebiliriz?" şeklinde ifade ettiği en temel soru eşliğinde yaşantıladığımız gerçekliğin mimarisini ve deneyimlerimizin yapısını belirleyen üstü örtük metafizik varsayımları araştırıp belirlemeye çalışıyor.

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? İçinde yaşadığımız dünyadaki ekolojik, politik, toplumsal, iktisadi sorunlar neler? Modern kültürün, politikanın, toplumların ve iktisadın küreselleşmiş Batılı formları içinde pek çözülebilir görünmeyen bu sorunların (ki esasen bu sorunların önemli bir kısmı bizatihi bu formların doğal bir ifadesi ve sonucu olarak görülebilir) tamamen çözülemez olduğunu mu düşünmeliyiz? Bir zamanlar filozofların dünyayı sadece yorumlamakla yetindiklerini savlayan Karl Marx, böylelikle filozofların sorunların çözümü konusunda yan çizdiklerini de dolaylı olarak ifade ediyordu, çünkü Marx'a göre aslolan dünyanın değiştirilmesiydi. Şimdilerde ise felsefeden beklenenin dünyanın ne yorumlanması ne de değiştirilmesi olmadığı savlanıyor; bunlar talep edilse bile felsefenin böyle bir gücü yok; felsefeden talep edilen insanlara çağdaş sorunlar karşısında sadece bir "sığınak" sağlaması. Yani savaş meydanında saklanmış ve ucu ormana kadar uzanan bir tünel bulması bize. Bir kaçış güzergahından başka bir şey istenmiyor felsefeden ya da bu sorunlara yenilip tamamen onların oluşturduğu bataklıkta yaşamaya devam etmemiz gerekiyor.

Gerçekliğin mimarisi

Federico Campagna Türkçeye Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası adıyla çevrilen eserinde "Nasıl her şeyimiz elimizden alınmış gibi görünse de saygın bir hayat sürmeye devam edebiliriz?" şeklinde ifade ettiği en temel soru eşliğinde yaşantıladığımız gerçekliğin mimarisini ve deneyimlerimizin yapısını belirleyen üstü........

© Açık Görüş


Get it on Google Play