We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

11 Eylül sonrasında İslamcılık

7 0 0
17.07.2021

Türkçeye ‘İslamcılık: İhtilaflı Perspektifler' başlığıyla çevrilen derleme kitap, 11 Eylül 2001'den, yani İkiz Kulelere el Kaide'nin yaptığı saldırıdan itibaren İslami siyasetin dünya sahnesindeki yükselişini ve rolünü tanımlama ve anlama yolunda bir adım.

Yaklaşık 150-200 yıldır gerek Batı'da gerekse İslam dünyasında en önemli tartışma maddelerinden birini teşkil ediyor İslamcılık(lar). Modernleşme ile birlikte dini görünümlerin kamusal alanlardan çekilip bireysel vicdanlara hapsolacağı şeklinde öngörülen kısmen pozitivist sayabileceğimiz yaklaşımların uzun yıllar süren hakimiyetinin ardından 1950'li yıllardan itibaren gerek Türkiye'de gerekse Batı ülkelerinde yükselen yeni dini dalganın nasıl yorumlanacağına dair çok çeşitli perspektifler birikti. Cumhuriyet Türkiyesi'nde bu dalgaya dair üretilen medyatik söylemlerde uzunca bir süre "mürteci", "gerici", "dinci", "şeriatçı" gibi kimi bakımlardan aşağılayıcı nitelendirmelerin kullanılmasına karşın özellikle 1980'lerden itibaren yaygın bir şekilde 'İslamcı' niteleyici bir sıfat olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni dünya düzensizliği

İslamcılığın siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bakımlardan geldiği anlamlara dair süregelen tartışmalar özellikle 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından dağılan Sovyetler Birliği ve komünizm ile 1991'de Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgalini bahane ederek ABD'nin Irak'a düzenlediği operasyonla birlikte Batılı kamuoylarında yoğunlaştı; çünkü bu gelişmeler dünya çapında hem Soğuk Savaş'ın bitişini hem de oluşmaya başlayan "yeni dünya düzensizliği"ni haber veriyordu. Özellikle Amerikan kamuoyunda birçok yorumcuya göre militan İslam Sovyet komünizminin yerine geçerek ABD'nin hayali ulusal tehdidini oluşturacaktı. Bu yorumlar aynı zamanda İran'da 1978'de gerçekleşen "İslam devrimi" ile ABD Tahran Büyükelçiliği'nin 1979'daki işgaliyle dikkatleri........

© Açık Görüş


Get it on Google Play