We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İsrail’in yeni Ortadoğu stratejisi

3 0 0
30.12.2018

İttifaklar netleşiyor mu?

Anlaşılan o ki, Washington DC’de hiçbir şey eskisi gibi değil. Jeopolitik yaklaşım, politik karar alma süreçleri ve liderin inisiyatifi gibi başlıklar geçmişin uzun ve karışık bürokratik süreçlerinden geçen politika şekillendirme anlayışından epeyce uzaklaşıldığını gösteriyor. Aslına bakılırsa Trump’ın temel önceliği başından beri Asya-Pasifik hattında yeni mücadele hatları oluşturmaktı. Ortadoğu gün geçtikçe ABD’nin geri çekileceği bir jeopolitik havzaya evriliyor. “Peki, ABD’nin boşluğunu kimler dolduracak?” sorusu bu merhalede oldukça önem kazanıyor. ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesi bazı bölge ülkelerinin politik ve askeri hegemonyasını diğer ülkeler üzerinde dikte ettirmesi veya nüfuz dalgaları oluşturmasını mı sağlaya-cak yoksa bölgesel ittifakların netleştiği bir döneme mi girilecek? Bence sanırım doğru cevap ikincisi.

İsrail cephesinden bakıldığında, Trump’ın Suriye’den çekilmesi kendileri açısından bölgede düzenleyecekleri hızlı, kısıtlı ve etkili askeri hava operasyonlarının sıklaşması anlamına gelebilir. Diğer önemli bir gelişme ise İsrail’in Ortadoğu politikalarını şekillendirirken ABD’den ziyade Rus-ya’yla daha yakından bir ilişki kurgulaması olacak. Rusya ise Akdeniz’i kendisi için hayati bir jeopolitik kanal olarak görmekte ve yaklaşık 5 bin kişilik askeri personeli ile Suriye’de yer alıyor. İran da etno-dinsel motivasyonları temel alan fakat bölgesel jeopolitiğin bir gerçekliği olarak olası Arap milliyetçi yükselişe ve yayılışa karşı şimdiden bir “Şii hilali”ni tahkimleştirme peşinde.

İç siyaset kızışıyor

İsrail’in son günlerde kuzey sınırlarını koruma altına almayı temel endişe tutan askeri operasyonlarının arkasında da Trump’ın taze geri çekilme bilgisinin olduğuna dair bir kanaat oluşmuyor değil. İsrail bir yandan büyük ve karmaşık jeopolitik dönüşümlere şahit olurken diğer yandan ülkede iç siyaset her geçen gün kızışıyor. Bu hafta İsrail’de Benyamin Netanyahu başkanlığındaki kabine........

© Açık Görüş