We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeni sol

5 0 0
17.07.2021

Yeni sol Millet İttifakı içinde yer alsa bile bünyesine yeni proletaryayı katan üçüncü bir ittifakın uç vermesi üzerine çalışıyor. Millet İttifakı içine yerleşip CHP'ye, haliyle Kemalizme yakınlaşırken CHP'yi Kemalist nostaljiden ve ulusalcı refleksten arındırarak eşcinsellik, feminizm, etnik-mezhep-kültür aidiyetleri, çevrecilik, prekarya, kadınlar ve gençler etrafında yeni bir çevre hareketi geliştirmeyi, şiddetten uzak aktif siyasetle Türkiye'nin nomosunu, kendilerinin karşısındaki zihniyeti yenilgiye uğratmanın hesabını yapıyor… Sol-sosyalizm Türkiye'nin İslam ve Türklük temellerine karşı Batılılaşma ve modernleşme çabalarını en radikal desteklerle gerçekleştirmeyi burjuva varlığının güçlenmesi pahasına içine sindirebilmiştir.

Türkiye'de sol-sosyalist hareketlerin genel söylemlerini, eylemlerini, fikir dünyasını AK Parti, hususen Cumhurbaşkanı Erdoğan belirliyor. Sol ve sosyalizm belli aralıklarda Kemalist statükoya sert muhalefet gerçekleştirse, kadim devlet yapısıyla statükonun örtüşmesini bozuma uğratmaya kendini hasretse de esasında genel varlık düzeyini İslam ve Müslüman karşıtlığı üzerine kurmuştur.

Dost- düşman dikotomisi

Sol-sosyalistlerin ilk kabulü, zaman zaman Kemalistlerin de desteklediği üzere İslam ile Türk kimliği ve devlet mekanizmasının örtüştüğü, bunu iktidarın tahkim ettiği yönünde. Özellikle milli ve yerli dönemde bu süreç Schmityen tarzda dost-düşman dikotomisine göre şekillendi; antagonist siyaset tarzı ideolojik karşıtlıkların siyasal alandaki tek görünümü halini aldı. Reel İslam-Türk ve devlet algısının bilkuvve olandan farklılaştığı, dejenere olduğu kanaatini savunsam da sol-sosyalistler bilfiili tek veri kabul ederek "gerçek İslam-gerçek Türklük-gerçek devlet" ayrımını gözardı eder.

Sol değişim

Sol-sosyalizm Türkiye'nin İslam ve Türklük temellerine karşı Batılılaşma ve modernleşme çabalarını en radikal desteklerle gerçekleştirmeyi burjuva varlığının güçlenmesi pahasına içine sindirebilmiştir.

12 Eylül sonrasında sol-sosyalizm sınıf çatışması-proleter iktidarı-devrim teslisine dayalı klasik tutumunu terk ederek kültür endüstrisinin Türkiye distribütörü unvanıyla Türkiye'nin Nomosu'na, İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasını kırmaya yönelik yeni çevre yönelimlerini örgütlemeye kendini adadı. Feminizm, eşcinsellik, çevre, etnik, mezhep, kültür, federasyon talepleri siyasal alana taşındı.

Gezi sonrasında solun bu çevre hareketi niteliğindeki muhalefeti bilhassa 31 Mart seçimleri sürecinde kamusal alana, devlete talib olma, solun ana partisi CHP'yi ele geçirme, buradaki ulusalcıları ve devlet merkezli düşünmeyi tasfiye etme tutumuna yöneldi. Gezi olayları sonucunda AK Parti iktidarıyla tecrübe ettiği devletin merkezinde yer bulma pratiğini sürdürmeye yöneldi neoliberal sol; yeni yönetim sistemi ikili ittifakların yolunu açınca hem "sistem içinde muhalefet" hem sol-sosyalizmi yeniden örgütleme, misyonlama, yeni bir metoda eriştirme çabasına da girişti.

CHP'yi dönüştürme

Burada ana aksı yine CHP'de kuran sol-sosyalistler "CHP Kemalizmine yaklaşırken CHP'yi de Kemalist ulusalcılığın dışına çıkartmaya" çalışıyorlar. Bunu Birikim çevresi "öyle bir eylem yapacağız ki öyle bir olay yaratacağız ki her şey birden bire değişecek" sözleriyle ve arayışıyla ifade etti.

Gezi sonrasındaki sol-sosyalist düşünce ve siyasi uygulamalardaki "Kemalist refleks ve nostaljilerden uzakta kalma" genel bir ilke olarak yerini aldı. Cumhuriyet Mitingleri'nden başörtüsünün kamusal alandaki yerine kadar laikliğin, inkılaplar nostaljisinin, ilericilik-gericilik retoriğinin iktidara yaraması, tarz-ı hayat dışı bir muhalefet arayışını beraberinde getirdi. AK Parti'nin daha çok kültürel yönelimlerinin eleştirisi ve siyasi söyleminin konusu yapan klasik CHP ulusalcılığı bu yaklaşımıyla hele bir de darbe tehditleri sözkonusu olduğunda iktidara geniş bir alan açıyordu. Belki de tarz-ı hayatın daha yüksek perdeden sistemleştirilerek isyan konusu edilmesi........

© Açık Görüş


Get it on Google Play