We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Londra’daki bizim işçiler (I)

2 1 0
19.06.2022

Londra’daki bizim işçilerden söz etmeden önce Karl Marx’ın “Sermayenin hafif piyadeleri” diye tanımladığı göçmen işçiler konusundaki araştırmaları sohbet dilinde özetlemek istiyorum…

Göçmen işçiler ekonomi dalında pek çok araştırmacının konusu olmuş ve bu konuda kuramlar geliştirilmiş… Öncelikle göçmen işçilerin 19’uncu yy’dan günümüze ucuz ve uysal görüntüsü hiç değişmemiş.

Liberal kuramcılar emeğin göçünü kapitalist mantığın bir parçası olarak ücretlerin ve refahın daha iyi olduğu bölgelere akış olarak yorumlasalar da sosyalist ekonomistler göçün öyle kolay olmadığını belirterek mutlaka bir çatışmanın neden olduğunu öne sürmüşler. Emeğin göç edebilmesi için bu çatışmanın yanı sıra maddi ve sosyal sermaye gereklidir. “Çatışma” yoksulluk gibi sosyolojik ya da sevgiliden ayrılma gibi psikolojik de olabiliyor. “Maddi sermaye”, yolculuk ve gidilen ülkede masrafları bir süre karşılayacak parasal destek, “sosyal sermaye” ise gidelecek ülkede barınma, tutunabilme ve iş bulma gibi konularda destek olabilecek bir tanıdık ya da kurum bilgisi sayılıyor…

19’uncu yüzyılda ulus devletlerin sınır kontrolları getirmesinden sonra emeğin izinsiz (vizesiz) göçü “kaçak” olarak tanımlanması yine........

© Açık Gazete


Get it on Google Play