We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Okullar ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişki

14 1 0
12.07.2019

Okul toplumsal sistem olarak birtakım işlevsel ön gerekliliklerini betimler. Birincisi, toplumsal sistemler diğer sistemlerle uyumlu çalışmak için yapılaşmak olmak zorundadırlar. İkincisi, toplumsal sistem varlığını sürdürmek için diğer sistemlerden gerekli yardım almak durumundadır.

Üçüncüsü, eyleyenlerin önemli bir kısmının gereksinmelerini karşılamak zorundadır. Dördüncüsü, toplumsal bir sistem olarak varlığını devam ettirebilmek için uygun bir dile sahip olmak zorundadır.

Gerçekten, ülkemizde eğitim sistemi ekonomi, siyaset ve aile kurumlarıyla uyumlu çalışıyor mu? Eğitim sistemi, kapitalist ekonomiyle uyumlu bireylere sahip mi? Belki de kurumlar........

© ABC Gazetesi