We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mutsuz kişiler yetiştiriyoruz

10 0 0
09.11.2018

Freud, insancıl evrimin hedefinin şu amaçlara ulaşmak olduğuna inanır: Bilgi (akıl, gerçeklik, mantık); insan sevgisi, acıların azaltılması, özgürlük ve sorumluluk taşıyacak güce erişmektir.

Kuşkusuz, insanın bu hedeflere ulaşması için eğitim dışındaki kurumlara ihtiyaç var. Ancak, bu yazıda konumuz gereği eğitim açısından bakılmaktadır. Bilgi özgürleştirici bir etkene sahip olduğu için bir birey için önemli bir işleve sahip. Özellikle, bilgi, okullar ve sınıflar aracılığıyla sunulduğu bilinen bir gerçektir.

Burada müfredat programının önemli bir payı bulunmaktadır. Ancak, müfredat programımız problemli. Çünkü, müfredat programımız neo-liberal kaygılarla hazırlanmıştır. Neo-liberal eğitim programı bireyci ve bencil bireyler yetiştirmektedir.........

© ABC Gazetesi