Olisiko kouluruoka huonompaa, jos sen keittäisi yksityinen yritys? Järjestyisivätkö koulukyydit sujuvammin, jos niistä vastaisi yksityinen yritys? Olisiko Tampereen huumehoito huonompaa vai parempaa, jos sitä tarjoaisi kaupunki itse?

Aamulehti

Tampereen kaupunki on perustajana tai osakkaana yli 40 yhtiössä. Se on siirtänyt niihin merkittävästi palveluitaan. Kaupungin omat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja säätiöt huolehtivat esimerkiksi kouluruuasta, katujen, teiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta, Nokia-areenasta ja Tampere-talon elämyksistä, jätevesistä, sähköstä, jätehuollosta, vuokra-asunnoista sekä hyvän yritysympäristön luomisesta Tampereelle.

Suhtautuminen yhtiöittämiseen vaihtelee eri aikoina muun muassa sen mukaan, mikä poliittinen ideologia on vallalla. Vasemmisto voi nähdä yhtiöt kunnallisten palveluiden alistamiseksi markkinavoimille, oikeisto taas voi kysyä, miksi palveluja ei ulkoisteta suoraan yksityisten yritysten hoitoon. Jotkut uskovat kaupungin omien yhtiöiden toimivan ketterämmin, tehokkaammin ja tuottavammin kuin kaupungin oma toiminta, toiset taas pelkäävät niiden vievän päätöksentekoa ja vallankäyttöä piiloon luottamushenkilöiltä, medialta ja kuntalaisilta.

Kaupungin omia yhtiöitä perustellaan muun muassa sillä, että ne tuovat kaupungille osinkotuloja, joilla voidaan kattaa palveluja. Ukrainan sodan aiheuttama monitahoinen kriisi on varmasti voimistanut niitä näkemyksiä, että monet kuntalaisten palvelut on hyvä pitää kunnan omissa käsissä niiden omissa yhtiöissä.

Katsotaan myös, että kaupungin omissa yhtiöissä luottamushenkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden laatuun, mutta onko näin? Esimerkiksi Tuomi-Logistiikalla, joka oli kaupungin tytäryhtiö heinäkuun alkuun asti ja on senkin jälkeen Tampereen, joidenkin muiden kuntien ja kahden sairaanhoitopiirin omistama yhteisyritys, on ollut paikoin isoja ongelmia saada koulukyytejä toimimaan sujuvasti.

Yhtiöittämisen logiikassa voi nähdä ristiriitaisuuksia, sillä esimerkiksi kouluruuasta ja koulukyydeistä on nähty Tampereella hyväksi huolehtia kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteisyhtiöissä, mutta toisia tärkeitä palveluja, kuten vanhustenhoitoa ja huumehoitoa, on voitu kilpailuttaa yksityisille yrityksille. Tämä ei välttämättä ole huono ratkaisu, mutta perusteluja tälle ristiriidalle on vähän vaikea löytää. Olisiko kouluruoka huonompaa tai kunnalle kalliimpaa, jos sen tarjoaisi yksityinen yritys? Järjestyisivätkö koulukyydit toimivammin, jos ne olisi kilpailutuksessa annettu yksityisen yrityksen hoidettavaksi? Olisiko Tampereen huumehoito huonompaa vai parempaa, helpommin tai vaikeammin saatavilla, jos sitä tarjoaisi kaupunki itse?

Tampereen kaupungilla on viisi säätiötä tai yhtiötä, jotka tarjoavat vuokra-asuntoja kaupunkilaisille. Tätäkin tehtävää hoitavat kilpailukykyisellä hinnalla monet yksityiset vuokra-asuntoyhtiöt. Viisi yhtiötä on paljon. Puolustuksena voi sanoa, että ehkä kaupunki omien yhtiöidensä välityksellä pystyy paremmin huolehtimaan eri asuinalueiden tasapuolisesta kehittämisestä niin, etteivät ne liikaa eriydy hienosto- ja huonostoalueiksi. Lisäksi kaupunki pystyy vastaamaan siitä, että runsaasti häiriöitä aiheuttavatkin saavat katon päänsä päälle.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.

QOSHE - Kommentti| Vanhuksia hoitavat yksityiset yritykset, mutta kouluruokaa keittää kaupungin oma yhtiö – Tampereen palveluiden yhtiöittämisestä puuttuu linjakkuus - Minna Ala-Heikkilä
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kommentti| Vanhuksia hoitavat yksityiset yritykset, mutta kouluruokaa keittää kaupungin oma yhtiö – Tampereen palveluiden yhtiöittämisestä puuttuu linjakkuus

9 0 53
13.11.2022

Olisiko kouluruoka huonompaa, jos sen keittäisi yksityinen yritys? Järjestyisivätkö koulukyydit sujuvammin, jos niistä vastaisi yksityinen yritys? Olisiko Tampereen huumehoito huonompaa vai parempaa, jos sitä tarjoaisi kaupunki itse?

Aamulehti

Tampereen kaupunki on perustajana tai osakkaana yli 40 yhtiössä. Se on siirtänyt niihin merkittävästi palveluitaan. Kaupungin omat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja säätiöt huolehtivat esimerkiksi kouluruuasta, katujen, teiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta, Nokia-areenasta ja Tampere-talon elämyksistä, jätevesistä, sähköstä, jätehuollosta, vuokra-asunnoista sekä hyvän yritysympäristön luomisesta Tampereelle.

Suhtautuminen yhtiöittämiseen vaihtelee eri aikoina muun muassa sen mukaan, mikä poliittinen ideologia on vallalla. Vasemmisto voi nähdä........

© Aamulehti


Get it on Google Play