We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Qlobalizmin yeni mərhələsi - Telman Orucov yazır

5 0 0
28.03.2020

Beynəlxalq aləm: ziddiyyətlər, münaqişələr, müharibələr

(Əvvəli ötən şənbə saylarımızda)

Belə bir şəraitdə Vladimir Putin hakimiyyətə gəldi, çökmüş ölkəni dirçəltmək cəhdi böyük idarəetmə təcrübəsi olmayan bir adamın sahilə atılmış balinanı okeanın sularına qaytarmağa girişməsinə bərabər idi. Burada elə bir hiperbolaya yol vermək də yoxdur, taqətdən düşmüş Rusiya öz ərazi ölçüsünə görə yaşamaqdan bezmiş balinanı xatırladırdı. Putin ölkənin sağlam qüvvələrini konsolidasiya etməyə girişdi, Çeçenistan müharibəsinin başa çatması isə, ölkədə qorxulu separatçılıq meyillərinə son qoydu. Vəziyyət elə yerə gəlmişdi ki, Çeçenistanda vuruşan ərəb mənşəli Xəttab Şimali Qafqazda İslam xilafəti yaratmaq eşqinə düşmüşdü. Çeçen müharibəsinin yatırılması Rusiyanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq demək idi. SSRİ-ni dağıtmaqda iştirakları olanlar Rusiyanın da xırda parçalara bölünməsinə ümid edir və bu yola daş döşəməklə məşğul olurdular.

Putin rıtsarlara məxsus bir cəsarət göstərdi və ölkənin idarəçiliyini başqa, səmərəli relslərə keçirdi. Liberal qüvvələr onun qurduğu şaquli hakimiyyət modelinə lənət yağdırırlar. Lakin Rusiya kimi nəhəng əraziyə və çox müxtəlif xalqlara malik olan bir ölkədə demokratiya pərdəsi altında hakimiyyətin eroziyası ağır nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Böyük mütəfəkkir Şarl Monteskye özünün "Qanunların ruhu" əsərində iri ərazisi olan ölkədə demokratiyanın tətbiqini çətin olduğunu bildirmişdi və yalnız xalqın bilavasitə özünün iştirak etdiyi demokratiyanı daha yararlı sayırdı. Putin Rusiya üçün əlverişli olan yolu tutdu və rusiyalıları tarixini unutmaq kimi qorxulu amneziyadan xilas edə, onu həm də ələbaxımlıq kimi psixi xəstəlikdən sağalda bildi. Rusiya prezidenti özünə qarşı olan həmlələrə məhəl qoymayaraq, çətin döyüşlərdən çıxmış sərkərdə kimi vuruş meydanını nəinki tərk etmir, ölkəsinin nüfuzunu yüksəltmək üçün öz yolunu davam etdirir və xalq da bu yolun ölkəsi üçün daha səmərəli olduğuna inam gətirdiyindən Putinə böyük dəstək verir. Heç bir böyük ölkənin rəhbərinin reytinqi Putinin hakimiyyətdə olmasının 20-ci ilində də əhalinin ona göstərdiyi ehtimad dərəcəsi ilə müqayisə oluna bilməz.

Putinin Rusiyanı dirçəltmək tədbirlərinə münasibət heç də birmənalı deyildir, onların arxitektoruna qarşı kəskin hücumlar edilir. Hillari Klinton ABŞ-da 2016-cı ildə keçirilən prezident seçkilərində əndazəni aşaraq Putini Hitlerlə müqayisə etmişdi. Hətta nifrət bəslədiyin siyasi xadimə Hitler kimi ümumbəşəri bir caninin yarlıkını vurmağın özü böyük ədalətsizlikdən xəbər verir və belə müqayisəni dilə gətirənin özünü də heç də hörmətlə mükafatlandırmır..

Rusiyanı hərbi cəhətdən blokadaya almaq cəhdləri də edilir. NATO Rusiyanın sərhədlərinə çox yaxınlaşır. Vaxtilə Varşava........

© 525-ci Qəzet


Get it on Google Play