We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mən Aqil Abbası belə tanıyıram... - Cahangir Məmmədli yazır

3 0 11
03.03.2021

Aqil Abbas çox yaxından tanıdığım səmimi bir Azərbaycan ziyalısıdır. Düşündüyünü deyən, həmişə xalq içərisində olan, xalq dilində danışan, pafosdan uzaq bir insandır.

Aqil Abbas "Ədalət" kimi millətə doğma bir qəzetin yaradıcısı, yüksək peşəkarlığı ilə nümunə olan jurnalistdir. Aqil Abbas öz jurnalistikası ilə bir məktəb səviyyəsinə yüksələn, klassikamıza dərindən bələdliyi və yüksək sevgisi ilə seçilən bir sənətkardır. O, öz yaradıcılığında filologiyanı və jurnalistikanı birləşdirərək bədii və publisistik sözün klassikaya düşəcək nümunələrini yaradır. Onun tez-tez qələmə aldığı satirik, yumoristik hekayələri bugünkü gəncliyimizin təmiz dünyasını formalaşdırmağa xidmət edən əsl maarifçilik nümunələridir.

Aqil Abbas bədii yaradıcılığında nə qədər duyğuludursa, jurnalistika və publisistikasında o qədər sərt və qorxmazdır. Aqil Abbas hər cür kürsüdən öz sözünü cəsarətlə deyən xalq tribunudur. O, millət vəkilidir, sözün həqiqi mənasında millətin vəkilidir. Təkcə seçildiyi dairənin yox, hər bir azərbaycanlının vəkilidir. Bu millət vəkilinin özünün "Ədalət" kimi bir söz platforması var. Bununla belə, Azərbaycan media sisteminin bütün platformalarının düz söz deyən qonağıdır. Dəvət olunduğu və məmnuniyyətlə qoşulduğu teleproqramlarda o, özünün xüsusi danışıq üslubu ilə, xalq dilinə doğmalığı ilə mütləq seçilir və belə anlarda da qoyulan problemlərin həll olunmasına yönəlik təklifləri ilə yadda qalır.

Bir də təkrar etməli oluram: Aqil Abbas başdan ayağa səmimiyyət mücəssəməsidir. Onu çevrəsinə, oxucu və dinləyicilərinə daha çox sevdirən səmimiyyətidir. Qarabağın çoxdan əldən getmiş günləri idi və bir teleproqramda söhbətə cəlb edilən Aqil Abbasa aparıcı qız sual verir:

- Aqil müəllim, siz şairsiniz, yazıçısınız, jurnalistsiniz, üstəlik, millət vəkilisiniz - özünüzü xoşbəxt hesab edirsinizmi?

Aqil Abbas əsəbi halda cavab verir:

- Ay qız, nə xoşbəxtlik, mən Ağdamın Qarağacı qəbiristanlığında dəfn olunmayacağamsa,........

© 525-ci Qəzet


Get it on Google Play