We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Кирил Ананиев: Край на доплащанията. Контролът става троен - здравна каса, пациент, застраховател

5 0 161
29.09.2018

Бюджетът поема задължителните застраховки за пенсионери, деца, безработни и социално слаби. Държавните служители ще си ги плащат сами, казва здравният министър

Още акценти

Който и от двата варианта да остане, всеки от тях е в интерес на пациентите

12 лева на месец здравна застраховка изваждат на светло 1,7 млрд. лв.

Клиничните пътеки не са пипани от 10 години, ще ги променим

Който избяга от профилактика, ще плаща по-висока здравна вноска от 8%

Централизирана електронна система за търгове ще свали цената и на лекарства, и на консумативи, сигурен съм

Партидите ще са лични със спестовен характер и ще може да се ползват и от семейството

Спешните центрове ще изпращат пациента там, където могат да му помогнат наистина

- Предложихте два базисни варианта за здравна реформа, г-н Ананиев. Преди да влезем в подробности, доволен ли сте от началото на дискусиите?

- Кръглата маса, каквато не е провеждана от близо 20 години, бе уникална възможност за дебат по бъдещето на здравеопазването. Поканени бяха всички, които така или иначе участват в провеждането на политиката в сектора. За нас е изключително важно при промяната на модела да чуем всички страни в сектора – съсловните организации, асоциациите на болниците, пациентските организации, синдикатите, работодателите, застрахователите. Оценен бе сегашния модел, набелязахме и належащите промени, които са важни както за пациентите, така и за хората, които ги лекуват. Питате ме доволен ли съм? Да. Всички, включително и представителите на Световната здравна организация и Световната банка, се обединихме около мнението, че сегашният модел е изчерпан, несправедлив, не стимулира хората да се осигуряват, не създава равен достъп до здравеопазване, не осигурява условия за достойни доходи на тези, които ги лекуват. Важното е, че поставихме началото на тази толкова дългоочаквана дискусия за развитието на сектор здравеопазване.

- Казвате, че поставяте пациента на първо място. Това предполага той да бъде активен. Дайте му мотивация ?

- Който и от двата варианта да се приеме, промените са в интерес на пациентите. Ресурсът, с който те ще участват легално, става част от общия, покриващ разходите по основния пакет. Тук поставям един важен акцент – създава се възможност за нови дейности и политики в сектора.

- Какви ще бъдат те?

-Ще преоценим клиничните пътеки, които не са променяни 10 години, Тази година за първи път направихме промени в някои от тях. Ще дадем възможност и ще изискваме да не се нарушават правилата на добрата медицинска практика. Част от ресурса ще се използва за нови политики, програми, нови технологични решения, нова апаратура, за повишаване реимбурсирането на социално значими заболявания, каквито са онкологичните, сърдечно съдовите например. Това очакват българските граждани и техните желания са ясно очертани в данните от национално представителното социологическо проучване, което министерството поръча.

- Казвате, че няма да се........

© 24 Часа