Последните 12 месеца бяха белязани от значително поевтиняване на практически всички ключови суровини и енергоизточници, но потребителските цени на храните в България продължиха да се увеличават. Какво виждаме за периода от декември 2022 до декември 2023 г.:

- НСИ отчита ръст на цените на хранителните продукти с 5,7%.

- В същото време петролът е поевтинял с близо 5%, електроенергията в България (дори след компенсациите) е поевтиняла с над 20%, зърнените храни (измерено през борсовите цени на 6 ключови зърнени култури) - с над 21%, суровото мляко – с близо 18%, растителните масла (индекс на международните цени за 7 продукта) – с над 10%.

Това сериозно разминаване в тенденциите трябва да получи разумно обяснение.

- Твърде вероятно е съвсем скоро да видим процес на значително поевтиняване на храните за потребителите в България – това е очакваното развитие и съответства на икономическата логика

- Ако обаче това не се случи, или се случва твърде бавно, нужно е да се запитаме дали по цялата верига от производство до потребителя действат пазарните принципи, или има нарушаващи конкуренцията действия – картели, злоупотреби с господстващо положение и други практики; тук е важно как и колко бързо работи КЗК.

- Възможен друг фактор е ниска производителност в производството, транспорта, дистрибуцията, търговията на дребно, която при растящи разходи за заплати през последните години води до повишаване на общите разходи, които в крайна сметка се прехвърлят на крайния потребител.

- Трябва да се изследва и ефектът на различни държавни политики и регулации, които налагат пряка финансова или косвена административна тежест върху бизнеса, което в крайна сметка се пренася и в по-високи цени за потребители.

(От фейсбук)

QOSHE - Всичко бута цените на храните надолу, но те - нагоре с 6% - Лъчезар Богданов
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Всичко бута цените на храните надолу, но те - нагоре с 6%

11 0
18.01.2024

Последните 12 месеца бяха белязани от значително поевтиняване на практически всички ключови суровини и енергоизточници, но потребителските цени на храните в България продължиха да се увеличават. Какво виждаме за периода от декември 2022 до декември 2023 г.:

- НСИ отчита ръст на цените на хранителните продукти с 5,7%.

- В същото време петролът е поевтинял с близо 5%, електроенергията в България (дори след компенсациите) е поевтиняла с........

© 24 Часа


Get it on Google Play