We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Водата трябва да е по-скъпа, за да не останем на сухо

2 0 0
21.01.2020

Защото има крещяща нужда от инвестиции

във водосборни и водопреносни системи

С трици маймуни не се ловят. Чудесно е, че всички искат евтина вода. И имат евтина вода. Но след 70-те години на миналото хилядолетие почти няма изградени нови язовири. Изградените водосборни съоръжения в годините на прехода не се поддържат добре и населените места и особено по-големите от тях разчитат все повече на изградените язовири. А и състоянието на голяма част от тези язовири е плачевно.

Преди дни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи, че общият брой на засегнатото население от воден режим понастоящем е 315 хиляди души. Това е над 4,45% от реалното население на страната. Както и да се интерпретират данните, те не са желателни за държава, член на ЕС. Все пак положението е значително по-добро в сравнение с 2001 г., когато на воден режим са били 22% от населението.

Общите загуби

на вода

през 2018 г. възлизат на 499 млн. куб. м, което е 56,4% от подадената вода (56.8% за 2017 г.). В Добрич се губят 84% от водата, в София - 48%, показват данните на НСИ.

Преди седмица регионалният министър Петя Аврамова обяви, че са нужни 11 млрд. лв., за да се обнови ВиК инфраструктурата в цялата страна. Това прави 1 571 лв. на човек в страната или около 3 000 лв. на работещ човек. Министър Аврамова посочи и че в редица населени места през лятото и есента има недостиг на питейна вода. За периода 2014-2020 г. предвидените средства по Оперативна програма “Околна среда” са 3,4 млрд. лв., което съвсем не е малка сума, стига........

© 24 Часа