We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ангелкова: Оттегляме текста за зони за парти и семеен туризъм

3 0 0
15.01.2020

Твърдо вярвам и така работя - промените в туризма се правят

при доказан очакван ефект и за улеснение на работещите

в сектора, вслушвам се в бранша, казва Николина Ангелкова, министър на туризма

- Госпожо Ангелкова, предстои окончателното гледане на промените в Закона за туризма в парламента. Какво мотивира зонирането на курортите и определянето на едни курорти за младежи, други - за възрастни хора, трети - за деца, и т.н.?

- Идеята беше в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма да се предвиди възможност на територията на националните курорти да се извършва продуктово зониране. Това беше предвидено в член 56 от ЗИД на Закона за туризма.

В алинея 2 на същия член бе записано, че общинският съвет е този, който ще решава дали да има продуктово зониране, или не, и ако го приеме, ще определи условията за туристическа дейност в обособените зони чрез наредба на общинския съвет, приета по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Логиката беше, че местните власти най-добре познават спецификата на региона и могат да отговорят на интересите на туристите. Тоест в нито един момент не е мислено държавен орган - Министерството на туризма или друг, да определя зони в курортите. Идеята беше да осигурим възможност за привличане на повече туристи и да отговорим на продукта, който те търсят, давайки сериозна самостоятелност и инициатива на местните власти.

Тук обаче искам да отбележа нещо изключително важно и характерно за работата на Министерството на туризма, което сме спазвали от създаването на самостоятелно ведомство. Моето разбиране и това на екипа ми е, че

важните

решения в

туризма трябва

да се взимат при

много широк

консенсус

Твърдо вярвам, че промените трябва да се правят не самоцелно, а когато сме сигурни, че ще създадат по-добри условия за работата на туристическия бранш.

Правя скоба - точно през трудната за туризма 2019 г. доказахме, че заедно - държава, бизнес и местни власти, когато се мобилизираме и работим усилено, можем да преодолеем всякакви предизвикателства.

В този смисъл след първото четене на ЗИД на Закона за туризма и обсъждането на текстовете в комисиите и в пленарна зала на Народното събрание се установи, че има необходимост от допълнително проучване с оглед приложението на зонирането при заварено положение - в съществуващите национални курорти. Министерството на туризма отново постави на дискусия разпоредбата за продуктовото зониране. В рамките на обсъждането се мотивира тезата, че разпоредбата много трудно ще действа за заварените случаи – т.е. на територията на националните курорти, които функционират в момента. Причината е в действащите разпоредби на........

© 24 Часа