We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Работа има, но работниците рекордно не достигат. Къде е изходът?

4 0 0
02.10.2019

Заетите над 55 г. се увеличиха с 200 хиляди

Безработицата в България падна до 4% през август (по данни на Евростат) – рекордно ниска стойност в историята, за която се събират данни. Подобно е развитието в целия ЕС –

исторически

ниски нива на

безработица

от 6,2%, съчетани с най-голям брой заети в икономиката на съюза – над 241 млн. души. Ситуацията в България не е много различна от тази в повечето догонващи източноевропейски страни, повечето от които са с нива на безработица, по-ниски от средното за ЕС – Чехия е с 2%, Полша е с 3,3%, Румъния с 3,8%.

Може ли безработицата да пада още и как текущото състояние на пазара на труда се отразява на инвестиционната активност и потенциала за растеж? Българската икономика от началото на прехода насам никога не е била толкова близо до пълна заетост, така че нямаме исторически доказателства за минималните нива на този индикатор. Все пак дори при активно търсене на работна сила и повишаване на възнагражденията може да се очаква определен брой лица да не могат веднага да намерят подходяща........

© 24 Часа