We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Нарушения и пропуски в работата на общинската администрация 2013-2020 г. (Графики)

6 0 0
31.07.2022

Въпреки че пандемията от Ковид-19 и мерките за подкрепа на здравната система вече са далеч извън центъра на дебата, проблемите ѝ са далеч от решени. Сред важните пречки пред доброто функциониране на системата е осигуреността ѝ с кадри, която се влошава през последните години.

За целите на „Регионални профили: показатели за развитие“ екипът на ИПИ разработи индекс, който оценява достъпа до лекари-специалисти в различните области на страната. Индексът се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи лекари-специалисти към края на 2020 г., съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението. Оценката на достъпа за всяка група в отделните области представлява отстоянието от областта с най-широк достъп до лекари с конкретната специалност, а общият индекс на достъпност (представен на графика 1) – на усреднената стойност на оценките за отделните стойности за областта.

Според индекса на ИПИ през 2021 г. достъпът до лекари-специалисти в Плевен остава най-лесен. Това е до голяма степен обяснимо с големия медицински университет в областния център, докато областта не е сред най-големите по население. Очаквано, на второ място се нарежда столицата с големия си брой специализирани........

© 24 Часа


Get it on Google Play