We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ЕЦБ повиши лихвите – какво следва?

6 0 0
23.07.2022

Институциите на ЕС са характерни с консерватизма си към основните политики – фундаменталните промени са редки и провокирани от драматични събития в икономическата или политическата среда.

На едно такова решение станахме свидетели тази седмица – след почти десетилетие на нулеви и дори отрицателни лихвени проценти, предшествано от поредица решения за намаление от есента на 2008 г, Европейската централна банка (ЕЦБ) тази седмица взе решение да ги повиши в опит за борба с все по-високата инфлация. В настоящия текст ще опитаме да обясним защо това решение е важно и какви са очакваните последствия (и евентуално бъдещи политики).

Лихвените проценти са от значение, тъй като са сред основните инструменти, с които разполагат централните банки за да влияят на стойността на своите валути и оттам - непряко на потребителските цени. По този начин централните банки въздействат индиректно на икономическата активност, като чрез по-високи лихви и по-труден достъп до ликвидност „охлаждат“ прегрелите икономики. В конкретния случай решението на ЕЦБ касае лихвата по депозитите на банките в нея, която от 2014-та година насам е отрицателна, както и тези за рефинансиране и пределното кредитно улеснение.

ЕЦБ е малко по-особена от повечето централни банки, тъй като има експлицитна цел на политиката спрямо стойността на европейската валута. Това се случва чрез залагането на целева стойност на индекса на потребителски цени в еврозоната. Целта е обаче не да се поддържа нулева инфлация, тъй като конвенционалното очакване е, че икономическият ръст неизбежно върви с постепенно повишаване на потребителските цени. По тази........

© 24 Часа


Get it on Google Play