We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Кой колко внася и взима от бюджета на ЕС (Графики)

4 0 1
18.07.2022

След като вече разгледахме разпределението на европейските средства в общините и областите на страната, тук се спираме на мястото на България в общия европейски бюджет и баланса между средствата, които държавите членки внасят и получават.

Преди да преминем към прегледа на последните достъпни данни на ЕК за разпределението на европейския бюджет, следва да представим накратко начина, по който той се формира. Приходите, или „собствените ресурси“ на ЕС включват почти изключително вноски от страните членки, свързани с данъците и митата които отделните държави събират, както и с размера на брутния им национален доход. Основният и исторически най-стар компонент на европейския бюджет са митата и данъците върху земеделското производство, заради общите граници и земеделска политика. Към тях се добавят и малък дял от данък добавена стойност, събиран от страните членки и процент от националния им доход, с цел дофинансиране на европейските програми.

Почти всички разходи в европейския бюджет финансират различните програми за развитие на страните членки – от земеделските фондове и тези за развитие на селските райони, през икономическите, социални и кохезионни средства до........

© 24 Часа


Get it on Google Play