We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Проф. д-р Пламен Киров: ЦИК трябва да обучи българите за машинното гласуване

4 0 6
15.05.2021

Още акценти от интервюто с юриста и преподавател по
конституционно право:

Ако падне в Конституционния съд, изборните резултати ще бъдат оспорени

Дори новите текстове в Изборния кодекс да бъдат обявени за противоконституционни, няма да се възкресят старите, в закона ще остане празно място

Служебният кабинет може да внася законопроекти в следващия парламент, докато не бъде избрано ново правителство

При всички начини на гласуване има рискове от фалшификации, в момента всичко се свежда до компютърна програма

- Проф. Киров, реалистични ли са очакванията, че Конституционният съд (КС) ще обяви машинното гласуване за противоконституционно?

- Никой не може да предугади какво би било решението на 12 конституционни съдии. Има аргументи и в двете посоки, но самото искане на народните представители от ГЕРБ не е изчистено от юридическа гледна точка. Не е ясно точно кой текст се оспорва и

на коя норма в

конституцията се

претендира, че

противоречи Вкарани са редовните принципи на правовата държава, равното избирателно право, на народния суверенитет… Това е набързо написано искане до КС, то така и беше внесено.

В краткия мандат на 45-ия парламент всичко се случваше набързо.

Точно затова ми е трудно да кажа дали КС ще приеме, че машинното гласуване априори е противоконституционно. То е само вид гласуване, такова има и в САЩ. Можем ли да твърдим, че там не се спазва принципът на върховенство на правото?

- Не оспорва ли ГЕРБ всъщност това, че законът не дава избор на гражданите, а ги задължава да гласуват машинно в секциите с над 300 избиратели?

- Това е претенцията, да. КС трябва да прецени дали машинното гласуване нарушава принципа на равното избирателно право.

Но пък, от друга страна, в член 42, ал.2 от конституцията се казва, че организацията и редът за провеждане на изборите и референдумите се определя със закон. Не е ли определен със законова норма този ред сега? Конституционното изискване е удовлетворено.

- С машините в повечето случаи вечно възникват някакви проблеми, това не е ли притеснително по принцип?

- Да, другата претенция е съмнението относно възможността да бъде нарушен принципът на тайното гласуване.

Машината

........

© 24 Часа


Get it on Google Play