We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Водната криза: паниката и политическата целесъобразност са лош съветник

5 0 0
27.01.2020

Управлението на всяка криза започва с овладяване на страха от неизвестното и паниката като среда, в която трябва да се оценяват рисковете, вариантите за действие и да се вземат решения.

Водната криза в Перник показа, че властите и на национално, и на общинско равнище са неподготвени за справяне със ситуацията. Към вече нанесените на населението и бизнеса вреди се добавят нови, а перспективата изглежда още по-плашеща с неяснотата си.

Едните щети идват по линия на закона на непредвидените последствия - "каква я мислехме, каква стана".

Другите са следствие от отсъствието на системен и професионален подход при оценка на рисковете, на "разходи и ползи" при различните варианти. За това какво може и какво не може да се постигне с изсипване на огромни средства, като се усили допълнително кризата чрез синергии на грешките и взаимно отрицание между краткосрочни и дългосрочни мерки.

Задължителен репер при изолиране на паниката е изключването на политическата целесъобразност като фактор. И на децата е ясно, че текущите решения се търсят извън поемането на отговорност и отстраняване на виновните. Свидетели сме предимно на "пунтамарене". Сал един Нено Димов остава да отговаря за кризата и лежи в зандана. Други виновни няма.

Още по-класическа и валидна в случая постановка е, че не може да възлагате на отговорните за кризата нейното решаване. Не е въпрос на правото на "втори шанс", а на тоталния срив в доверието към тях, който предполага, че дори да измислят самостоятелно или с подсказки верните решения, пострадалите от кризата няма да им повярват и да ги приемат.

Човешка и разбираема реакция е същите министри и заместник министри, които са причинили или чрез недоглеждане, или с умисъл сегашната криза, да търсят решение, в рамките на което да "потопят" предишната си отговорност. А това най-често е за сметка на ефективността на решенията.

Вън от съмнение е, че когато в медиите и обществото "прелива" от версии за причините и за изхода от ситуацията, резултатът обикновено е "мъгла", в която нито може да са открои ролята на експертите, нито на естествените лидери, които да "водят"........

© Клуб Z