We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Debat: Verdens fødevareproduktion og forbrug skal være mere bæredygtig 0

3 0 0
30.08.2019

Bæredygtighed: Kloden har brug for, at regeringer, verdens fødevareproducenter og befolkninger bidrager til, at vores mad fremover bliver produceret og forbrugt langt mere bæredygtigt og klimavenligt. World Food Summit i København i slutningen af august sætter løsningerne på bordet.

Den globale befolkningsvækst udgør en massiv trussel mod miljøet. Blandt andet fordi flere mennesker med højere indkomster efterspørger flere, mere eksklusive og klimatunge fødevarer. Når produktionen og ressourceforbruget skrues op i takt med, at velstanden accelererer efterspørgslen efter bl.a. kød, smør og mælk, får det simpelthen store konsekvenser for vores klima, miljø og biodiversitet. Derfor skal alle led i fødevarekæden forenes om at producere langt mere bæredygtigt og klimavenligt end tilfældet er i dag, og verdens befolkninger - navnlig i vestlige lande - skal begynde at ændre forbrugsvaner.

International forskning viser, at miljøeffekten af fødevareproduktionen og forbruget kan risikere at stige med mellem 50 og 90 procent frem mod 2050. Medmindre fødevareproduktionen og forbruget bliver mere bæredygtig. Og den seneste rapport fra FN's Klimapanel om "Climate Change and Land" mindede os igen om, at fødevaresektorens bidrag til menneskeskabte udledninger af drivhusgaser er helt oppe på 21-37 procent. af de samlede menneskeskabte udledninger. FN's Bæredygtighedsmål for 2030, der blev vedtaget af alle FN's medlemslande i 2015,........

© Århus Stiftstidende