We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AXTARIŞ VARSA...

5 0 0
30.07.2020

Belə olub ta əzəldən, əzizim,

Göz yaşıyla qolboyundu məhəbbət.

Kimisinə ürəyinin qibləsi,

Kimisinə bir oyundu məhəbbət.

Bu misralar bir sevgi şeirindəndir. Müəllifi Ülkər Nicatlıdır. İlk şeirlər kitabı çıxıb-"Yaralı arzular". Və onun bir neçə şeirini də feysbuq səhifələrində oxumuşam. Hiss olunur ki, şeirə həvəskar kimi gəlməyib, oxuyub, öyrənib, amma həmişə çalışıb ki, şeirlərində təzə söz desin. Amma təzə söz demək üçün gərək istedadlı olasan, nə isə alababat bir fikir demək xatirinə şeir yazmayasan, ya da hər şeyi düz-qoşub, düzəldəsən (qafiyəsi, vəzni yerində), amma yazdığın şeir ŞEİR olmaya. Ülkərdə istedad var, bu istedadı yönləndirməyi bacarsa, yaxşı şair ola bilər.. Rus şairi Sergey Yesenin bir şeirində yazırdı ki: "Bəli, şair olmaq odur ki, gərək Pozmayıb həyatın ilk qanununu, Öz damarlarından qanı çəkərək, Vurub isidəsən özgə qanını. Qoy lap qurbağanın nəğməsi olsun, Dünyaya təzə bir nəğmə ver ancaq.

Bir misra dənizdir mənim ürəyim,

Ömrüm bu dənizdə tənha bir qayıq.

Oxu ləpirləri sahil boyunca

Bu mənəm, bir sənsən, bir də ayrılıq.

Yenə Ülkərin bir sevgi şeirindən misal gətirdim. Təşbihləri sıyıq deyil, bənzəyənlə bənzədilən arasında məntiq var.

Yaşıl çəmənlərin ilməsi qaçıb,

Mamırlı qayalar dişini qıcıb.

Həsrəti götürüb haraya qaçım,

Vətənin ağrısı azalsın bir az.

Hiss olunur ki, Ülkər Nicatlı bu dörd misrada özünün Vətən ağrısını ifadə etmək istəyir və buna nail olub.

Ülkər Nicatlı ümid verən bir şairdir və o qəmgin, nostalgiya doğuran adı bir kənara qoyuram və bu şair qızın şeirlərindəki təzəliyi, onun doğrudan da yaxşı bir şair olacağına dəlalət edən özəllikləri yenə də nəzərə çarpdıra bilərəm.

Könlümü dağlayır taleyin hökmü,

Almışam çiynimə kədər yükümü.

Deyirəm bu dağlar bəs niyə çökmür,

Məzarın başında durmuşam, ata.

Ata itkisinə bundan münasib söz demək olardımı?

Ülkərin şeirlərində hissin, həyəcanın, ürəkdən qopan qəfil çığırtıların çoxluğu ilə rastlaşıram. Əksəriyyəti də sevgi şeirlərində. Mən........

© Ədalət


Get it on Google Play