We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Klientavgifter får inte vara ett hinder för god behandling

4 0 0
14.02.2019

Välfungerande offentlig social- och hälsovård är kärnan i det finska välfärdssamhället. I riksdagen lever vi spännande tider, för vi får snart veta om Sipiläs regering kan driva igenom sin marknadsinriktade reform som inte enbart riskerar att öka kostnaderna, utan även öka ojämlikhet inom vården ytterligare.

Social- och hälsovården bör i synnerhet stöda de människor som har många sjukdomar eller som behöver flera socialtjänster och som har det sämre. Detta förutsätter goda och heltäckande vård- och tjänstekedjor, en lyckad samordning av tjänster och ett smidigt samarbete mellan olika aktörer inom social- och hälsovården samt en välfungerande verksamhet på grundnivå för att de........

© Åbo Underrättelser