We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Бъдещето на мобилните комуникации: Бързо, още по-бързо!

3 0 0
21.01.2020

Тази година се очаква голям брой пускания на търговските 5G мрежи, както и постепенното навлизане на тази технология в ежедневието, но не всички мрежи са еднакви

Анализаторите прогнозират, че 2020-а ще бъде годината на активното разгръщане на 5G мрежите. Съгласно новия стандарт за мобилни комуникации скоростта на предаване на данните ще бъде увеличена няколко пъти, а забавянето на сигнала ще бъде намалено до 1 милисекунда.

Но не всички мрежи 5G ще работят еднакво. Те условно може да бъдат разделени на две категории – онези мрежи, които работят в ниските и средните честотни диапазони, и тези, които работят в милиметров обхват.

И двете категории са много по-бързи от 4G, но в същото време се различават една от друга по скоростта на предаване на данните.

Има 36 честотни диапазона

Архитектът за бизнес решения на VMware Артьом Гениев потвърди че, консорциумът 3GPP е определил 36 честотни диапазона за 5G в интервали до 1 GHz, от 1 GHz до 6 GHz и повече от 24 GHz. Това създава група честотни диапазони, които са универсални за 5G (например 3500 MHz). Важното в такова определение на спектъра е да позволи на телекомуникационните оператори да осъществят своя рифарминг (процедура за замяна на използваната радиотехника с радиочестоти,........

© Труд