We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Преговори или разговори Това е най-точното определение за жанра на случващото се в Съвместната експертна комисия с Македония

3 0 0
18.06.2019

Дългосрочната цел се замъглява от моментната емоция

Разговарят, но не преговарят. Това е най-точното определение за жанра на случващото се в Съвместната експертна комисия по исторически и образователни въпроси, създадена съгласно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни. Защото в работата на Комисията отсъстват поне няколко задължителни елемента, характеризиращи едни мъждудържавни преговори.

На първо място –

за какво точно се преговаря

С други думи, няма ясно фиксиран, взаимно договорен и приет предмет на преговорите. Историята определя тематичната област на преговорите, но сама по себе не фиксира дневния им ред. Тук си струва да се спомене, че в началото на работата на друга подобна двустранна комисия преди повече от десет години – Двустранната комисия по нерешените въпроси между България и Турция, съгласуването на въпросите за обсъждане отне повече от година поради несъгласието на турската страна изобщо да включи в дневния ред въпроса за обезщетенията за тракийските бежанци. И след като това съгласие в крайна сметка бе фиксирано в дневния ред, този въпрос повече не можеше да бъде избягван.

Това, което се прави към момента е инвентаризация на исторически събития и личности. Като естествено при подобен подход списъкът никога не може да бъде изчерпателен, а и съдейки по публичната информация тематиката за всяка следваща среща се съгласува в хода на разговорите. Подобна работа „на парче“ може да има своята тактическа обосновка, ако се предполага, че след съгласуване на общи позиции по отделните парчета ще се оформи едно единно цяло. Практиката обаче показва, че вероятността да се постигне обратен ефект и да се блокира дейността на комисията е по-голяма – както се случва в момента с несъгласията по повод Гоце Делчев.

Логичният подход, от който е заинтересована България, е да се върви от общото към частното. Задача на Комисията би следвало да бъде дефиницията на понятието „обща история“, залегнало в Договора: какво това означава, какъв........

© Труд