We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Биопроизводството с пистолет в слепоочието

5 0 17
11.04.2019

Над 900 оператори бяха побъркани от притеснение, че могат да загубят сертификат без да имат никакво нарушение

На 9 април биопроизводителите бяха на протест. След него все още за широката публика остава неясно какви бяха причините за него. Основната причина за протеста е наредбата, която има задача, базирайки се на европейските регламенти, да създаде правила за сертифициране на биопродуктите в България. Тя от самото начало не беше добре написана, а с последните изменения стана ужасна за прилагане, поради много тежки изисквания, някои от които невъзможни за изпълнение.

Съгласно въпросната наредба контролиращото лице трябва да вземе проби от всички отделни парчета земя, които са под контрол, да изпрати в акредитирана лаборатория за анализ на пестициди и едва след това да издаде сертификат. Ако в едно поле има повече от една култура, то пробите трябва да бъдат колкото броя култури. Дотук нищо лошо, ако тези анализи не трябва да ги плаща стопанинът, защото цената за анализ е между 400 и 600 лв. за всяка проба. Ако е малко зеленчуково стопанство, което цели разнообразие от култури и директни продажби, това означава да фалира преди да стане биологично.

В същото време структурата на държавата, която трябва да контролира продуктите дали са наистина биологични, БАБХ, за 2018 г. е дала за анализ 8 проби за цялата страна. Освен това, министър Порожанов казва, че анализите трябва да се правят в държавна лаборатория. Само че, няма нито една която да може да направи такъв анализ и поради това те........

© Труд