We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ЕС подклажда насилието Симптом на разлагане на цивилизацията

3 0 0
28.03.2019

Европейският съюз се стреми да предвиди всичко предварително и да го кодифицира. Това доведе до хиперинфлация от правила. Самото явление не е причина, а следствие от идеологията на деполитизация. То лишава обществото от човечност, защото правилата нямат съзнание. Но то не може да разреши противоречието между няколко, в равна степен легитимни тревоги. Нахлуването на правилата в икономическия и обществен живот се съпровожда с отслабване на отговорността, защото за тяхното спазване отговарят независими ведомства, които не са........

© Труд