We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Отечеството преди всичко Народът ще ни осъди като онези, които през 1947 г. подариха на Скопие костите на Гоце

2 0 25
17.01.2019

В „Държавен вестник“ да се публикува всеки протокол с решенията на двете комисии

През лятото на 2017 година медиите разпространиха радостна вест: правителствата на България и Македония са готови да подпишат договор за добросъседство и приятелство. Българският експертен потенциал по Македонския въпрос е съсредоточен в Македонския научен институт (МНИ) – София. Поради това ръководството на институцията поиска разговор с представители на Балканския отдел във Външното министерство. Целта беше обществеността да добие яснота, за онова което предстои. В разговора представителите на МНИ защитиха следната позиция: „България никога в миналото не е била в по-благоприятна позиция за защита на националните си интереси по македонския въпрос. За разлика от времената след Втората световна война, сега не тя, а управляващите в Скопие се нуждаят от нашата подкрепа, във връзка с приемането им в НАТО и ЕС. Затова в договора е редно да се запишат минимум три неща, които отразяват обективната историческа истина. Ако искаме в бъдеще двустранните ни отношения действително да са добросъседски и приятелски, а именно: че славянското население във Вардарска Македония е от български произход; до края на Втората световна война то говори западните диалекти на българския език; затова народите, в сега съществуващите две съседни славянски държави, до средата на ХХ век имат обща история. А как се чувстват сега активните генерации в нашата нова съседка, които са родени след средата на ХХ век – това си е тяхна лична работа. На живи хора, никой не може да натрапва нищо! Истината в историята обаче, може и трябва да се защитава!“

Когато на 2 август 2017 година договорът за добросъседство беше подписан, стана ясно, че тази справедлива българска позиция не беше отразена в текста на новосъздадения документ. Очевидно, поради несъгласие на отсрещната страна. За „изясняване на историческата истина“ се създаде двустранна комисия от учени, които да предложат на правителствата работещи тези по темата за общото историческо минало. Без комисиите да имат реална власт, да налагат на когото и да било своите решения като задължителна........

© Труд