We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

100-те дни на Кирил Петков: Лавина от противоконституционни и незаконни действия

3 0 1
28.08.2021

Какво свърши служебният министър Кирил Петков за три месеца, откакто е служебен министър? Опит да погледнем отвъд медийния образ на новата звезда в българската политика, чийто телевизионни интервюта и пиар изяви се превърнаха в димна завеса за истинските му действия като министър на икономиката. Информацията в този текст е събрана от публични източници: нормативна база, публикации в медиите, Търговски регистър, правна информационна система на Министерския съвет, интернет страница на Министерството на икономиката, актуални въпроси на народни представители и техните отговори и други.

От публикувана официална информация в официален сайт на Канада става ясно, че молбата на Кирил Петков за отказ от канадско гражданство, е постъпила за разглеждане на 19 август 2021 г. Това означава, че в момента на встъпването си в длъжност през май като служебен министър на икономиката, Петков е бил с двойно гражданство, което изрично противоречи на Конституцията на Република България. По този въпрос не може да има две мнения и тълкувания, каквито се опитва да прави самият Петков, представяйки намерението си за отказ от гражданство като действително такова.

С Указ №129 от 12 май 2021 г. президентът на Република България назначава Кирил Петков за служебен министър на икономиката. Съгласно чл. 110 във връзка с чл. 65 от Конституцията за министър може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство. Въпреки това Кирил Петков е назначен от президента, като би следвало да подпише декларация за липса на несъвместимост. Такава декларация се изисква, както по линия на Конституцията, така и на база на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

В параграф 1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ е посочено, че „несъвместимост“ е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето, което заема висша публична длъжност. Съгласно 35, ал.2 от ЗПКОНПИ декларациите за несъвместимост се подават пред органа по избора или назначаването, т.е. в случая пред президента. Органът по назначаването има законово задължение да публикува декларациите в публичен регистър.

И до момента декларациите на служебните министри не са публикувани от президентството, независимо от изискването на закона и заявките за публичност и прозрачност. Кирил Петков е подписал такава декларация. В същото време съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс, който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, носи наказателна отговорност.

На 11 май 2021 г., ден преди влизането в сила на указа на президента, без да има това законово право, Кирил Петков се представя за министър на икономиката и депозира документи в БНБ, с които иска одобрение на нови членове на Надзорния съвет на ББР. В нарушение на нормите таксата на БНБ е платена от личната му сметка. С подадените документи Кирил Петков отново декларира неистини и лъжи, като за това отново носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК. На първо място, той декларира, че е министър и подписва документите като такъв, както и че упражнява правата върху акциите на банката, което към момента не е така.

На второ място, той декларира съществуването на невзети решения от действащия към този момент надзорен съвет, а именно, че същият съвет, като комитет по подбора, е одобрил депозираните в БНБ номинации. Такова разглеждане и такова одобрение не е направено от действащия надзорен съвет.

Неистини са декларирани и от Стамен Янев, който също подава документи в БНБ и лъже за съществуването на взети решения от надзорния съвет, въпреки че към момента той е председател на същия съвет. Така се оказва, че и за двамата са налице и предположения за извършени документни престъпления по чл. 308 от НК.

По неофициална информация се твърди, че от БНБ съветват устно Кирил Петков и Стамен Янев да изтеглят документите, за да бъде затворена преписката, защото в противен случай документното престъпление трябва да бъде предадено на прокуратурата. БНБ подробно е описала случая в свое прессъобщение от 27 май 2021 г., публикувано на интернет страницата на централната банка.

На 14 май Кирил Петков освобождава Десислава Трифонова и назначава Стамен Янев за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. На базата на този акт се оказва впоследствие, че са извършени закононарушения, както от Кирил Петков, така и от Стамен Янев. Съгласно чл. 139в от Закона за водите, председател на Държавно предприятие и управление и стопанисване на язовири е министърът на икономиката или определен от него заместник-министър.

Въпреки разпоредбата на закона и до момента Стамен Янев продължава да бъде председател на предприятието, а Кирил Петков не поема функциите, възложени му със закон и проявява безстопанственост и небрежност към управлението на предприятието, по чието нареждане се източват язовирите. Стамен Янев, от своя страна, като изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции и председател на управителния съвет на предприятието, по подобие на началника си, не декларира несъвместимостта и продължава да осъществява функции и на двете места в нарушение на нормите на закона.

Това става и в противоречие с чл. 20, ал. 1 т. 9 от Закона за публичните предприятия, където се казва че не може да се заема пост в орган на управление на публично предприятие от лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, какъвто е поста на изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. В този смисъл освен отговорността на Кирил Петков за безстопанственост и неизпълнение на разпоредбите на Закона за водите, следва да бъде потърсена отговорност и от Стамен Янев от страна на КПКОНПИ за неотстранена и недекларирана несъвместимост.

Нещо повече, Стамен Янев е в явен конфликт на интереси, защото по закона една година след освобождаването на поста заместник-министър няма право да упражнява дейност, която пряко е зависела от него. Той все още е председател на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, а понастоящем изпълнява европейски проект като изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, като прави разплащания по него, а проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която той е наблюдавал като заместник-министър.

Интересни са и назначенията на Кирил Петков в Министерството на икономиката:

– Даниел Лорер е назначен като консултант на министър Петков, а в същото време е и лектор във Фондацията на Кирил Петков – „Център за приложни изследвания и иновации“.

Той е и член на консултативния съвет на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, която ще влезе като член в органите на Фонда на фондовете. Същевременно той е партньор в „БрайтКап венчърс“, което управлява 39,1 млн. лв. рециклиран ресурс от програмата JEREMIE, разработена през 2013 г. от Асен Василев, като министър на икономиката.

Даниел Лорер е съпруг на Виолета Лорер, настоящ заместник-министър на финансите, отговаряща за Фонда на Фондовете и бивш заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма в кабинета на Асен Василев, който беше служебен министър и в правителството на Марин Райков, назначено от президента Росен Плевнелиев през 2013 г. Тогава Виолета Лорер като член на съвета на директорите на Национална компания индустриални зони одобрява конкурсната процедура за сделката за терена в Божурище, чийто купувач е фирмата на Кирил Петков – „Волаком“. Тогава „Волаком“ получава права върху терен чрез право на строеж при цена от 3.5 евро на ангажираната земя, при условие, че в същия период на германски инвеститор е продадена........

© Труд


Get it on Google Play