Махат класовете за стаж за хората на най-ниско платени длъжности

Увеличението може да е от 1 юли

Минималната заплата ще нарасне над 850 лв., но това ще стане чак от началото на 2024 г. Освен това класовете за прослужен стаж ще отпаднат за хората на най-ниско платени длъжности. Това реши социалната комисия към парламента като прие на второ четене промени в Кодекса на труда.

Сложихме кръст на усилията на Народното събрание да увеличи минималната заплата за работниците и служителите за 2023 г., мотивира отрицателния си вот за гласуваните текстове председателят на комисията Георги Гьоков от БСП.

С 13 гласа “за”, 4 “против” и нито един “въздържал се” депутатите от комисията решиха да отпадне предложението на БСП Министерският съвет да бъде задължен да определи минимална работна заплата за 2023 г. в размер на 50 на сто от средната за страната. Този автоматичен механизъм за ежегодно увеличение на заплатите реално ще влезе в сила от началото на 2023 г., което на практика означава, че през следващата година по тази формула ще трябва да бъде определена минималната заплата за 2024 г.

За 2023 г. минималната заплата, както и досега, ще трябва да бъде определена от Министерски съвет. Социалното министерство е пуснало за обществено обсъждане предложение минималната заплата да нарасне от сегашните 710 лв. на 770 лв. Това означава, че след плащането на данъци и осигуровки минималната заплата ще стане малко под 600 лв., при 551 лв. в момента. Нетното увеличение е с по-малко от 50 лв.

Но от Министерството на финансите преди няколко дни коментираха, че предложението на социалното министерство за 770 лв. минимална заплата още не е обсъдени с тях и може да предложат увеличението на най-ниските възнаграждения да влезе в сила не от 1 януари, а от 1 юли 2023 г.

Съществена промяна, която приеха депутатите е, че вече ще бъде определяна брутна минимална заплата, което означава, че в нея ще влизат и класовете за стаж. В момента дори човек да е на минималната заплата, за всяка година трудов стаж получава допълнително възнаграждение в размер на 0,6%. Това представлява увеличение с 12% за 20 години стаж и 24% за 40 години работа в една и съща сфера. Ако човек смени работното си място и премине в друга икономическа сфера, губи класовете си за стаж. Гласуваната от депутатите промяна за определяне на брутна минимална заплата също ще бъде приложена от началото на 2024 г.

Депутатите решиха, че всяка година до 1 септември брутната минимална заплата за следващата година ще бъде определяна в размер 50 на сто от средната заплата за предходната година. Това означава, че минималната заплата за 2024 г. ще стане 50 на сто от средната за настоящата 2022 г. От януари до септември 2022 г. средната заплата е близо 850 лв., което означава, че за 2024 г. най-ниското възнаграждение ще бъде над 850 лв., но заедно с включени добавките за стаж.

Искат отмяна на класа за стаж

Някои може да вземат по-малко

Хората на минимална заплата може да не получават допълнителни пари за нощен или за извънреден труд, става ясно от решението на социалната комисия към парламента. Депутатите решиха да бъде определяно минимално брутно възнаграждение. Но не гласуваха дефиниция какво означава брутна заплата. Искрен Арабаджиев от ПП първо предложи да бъде записано, че брутна заплата е основното трудово възнаграждение плюс всички допълнителни възнаграждения с постоянен характер, включително договорени с колективен или индивидуален трудов договор. Това включва и редица социални добавки, които плащат в някои предприятия. Той обаче оттегли предложението си и депутатите решиха в Кодекса на труда да не бъде записвана дефиниция какво е брутна минимална заплата.

Против тази промяна бяха от Министерството на труда. Не е ясно какво се има предвид под брутна заплата, каза зам.-министърът на труда Емил Мингов. Ако въведем брутна минимална заплата някои хора с дълъг стаж може реално да получат по-малко пари, коментираха депутати от БСП, които също бяха против. Ако минималната заплата стане 850 лв. от 2024 г. и човек има 40 години трудов стаж с класовете би трябвало да взима още 200 лв. С промяната този човек той ще взима 850 лв. преди данъци и осигуровки.

Класът за прослужено време трябва да се премахне, каза Искрен Арабаджиев от ПП. Който бута класа за стаж пада от власт, заяви Любослав Костов, икономист в КНСБ, и обеща да има протести, ако такова предложение бъде внесено в парламента.

В 10 бранша възнагражденията са много ниски

Опасност от по-голяма сива икономика

В 10 икономически дейности средните възнаграждения са по-ниски от предложената от синдикатите минимална заплата от 850 лв. за 2023 г. плюс класовете за стаж.

Увеличение на минималната заплата до 850 лв. би струвало 1 млрд. лв. на държавната хазна, гласи становище на Министерството на финансите относно предложението още през 2023 г. минималната заплата да бъде 50 на сто от средната. Всъщност реалните нетни разходи биха били около 640 млн. лв. Но ако бъдат увеличени минималните възнаграждения би трябвало да има ръст и на останалите заплати, затова от ведомството изчисляват, че ще бъдат нужни около 1 млрд. лв.

Работодателите също се противопоставиха на предложението за рязко увеличение на минималната заплата от 2023 г. Ще нарасне сивата икономика, хората ще работят по 8 часа, но ще ги водят на 4 или на 6 часа, защото алтернативата е да ги изпратят на трудовата борса, коментира Васил Велев от АИКБ.

Ако минималната заплата стане 850 лв. и допълнително има добавки за стаж, минималното възнаграждение ще стане средно 963 лв., пресметнаха работодатели. В 10 икономически дейности средните възнаграждения са по-ниски. Например в охранителната дейност. Ако минималната заплата рязко нарасне, това ще се отрази и на цените на стоките и услугите, категорични са работодателите.

QOSHE - Минимална заплата 850 лв. след година - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Минимална заплата 850 лв. след година

12 0 34
21.12.2022

Махат класовете за стаж за хората на най-ниско платени длъжности

Увеличението може да е от 1 юли

Минималната заплата ще нарасне над 850 лв., но това ще стане чак от началото на 2024 г. Освен това класовете за прослужен стаж ще отпаднат за хората на най-ниско платени длъжности. Това реши социалната комисия към парламента като прие на второ четене промени в Кодекса на труда.

Сложихме кръст на усилията на Народното събрание да увеличи минималната заплата за работниците и служителите за 2023 г., мотивира отрицателния си вот за гласуваните текстове председателят на комисията Георги Гьоков от БСП.

С 13 гласа “за”, 4 “против” и нито един “въздържал се” депутатите от комисията решиха да отпадне предложението на БСП Министерският съвет да бъде задължен да определи минимална работна заплата за 2023 г. в размер на 50 на сто от средната за страната. Този автоматичен механизъм за ежегодно увеличение на заплатите реално ще влезе в сила от началото на 2023 г., което на практика означава, че през следващата година по тази формула ще трябва да бъде определена минималната заплата за 2024 г.

За 2023 г. минималната заплата, както и досега, ще трябва да бъде определена от Министерски съвет. Социалното министерство е пуснало за обществено обсъждане предложение минималната заплата да нарасне от сегашните 710 лв. на 770 лв. Това означава, че след плащането на данъци и осигуровки минималната заплата ще стане малко под 600 лв., при 551........

© Труд


Get it on Google Play