Данъчното облекчение ще се ползва чрез декларация пред работодателя

Важи и за доходи от наем

Подарък от хазната в размер на 50 лв. на дете на месец ще получават работещите родители през 2023 г. Това предвижда проектозакон на Министерството на финансите, с който реално се удължава действието на бюджета за настоящата година до приемането на бюджет за 2023 г.

За тази година размерът на годишното данъчното облекчен за деца беше увеличен на 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две деца и 1800 лв. за три и повече деца. Облекчението може да се ползва и авансово със заплатите за юли и октомври. Предложението на Министерството на финансите е през 2023 г., до приемане на нов бюджет, данъчното облекчение да може да се ползва авансово всеки месец.

Това означава, че всеки месец облагаемият доход от трудови правоотношения може да се намали с 500 лв. за едно дете, с 1000 лв. за две деца, с 1500 лв. за три и повече деца и с 1000 лв. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, дължимият данък всеки месец ще бъде намаляван с 50 лв. за едно дете, 100 лв. за две, 150 лв. за три и повече деца и допълнително със 100 лв. за дете с увреждания.

Работещите на заплата хора ще могат еднократно да изберат да ползват авансово данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя. С нея ще декларират, че отговарят на условията за ползване на облекченията, записани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението, както и че няма да ползват данъчните облекчения при друг работодател.

Важно уточнени е, че облекчението ще се ползва до месечния размер на трудовите доходи. Това означава, че ако родител например има две деца, но работи на минимална заплата няма да може да ползва облекчението в пълен размер. В този случай родителят може да намали месечния си облагаем доход с 1000 лв., но заплатата му е по-ниска. Затова ще може да ползва авансово облекчението до размера на месечния облагаем доход, а след това с подаване на годишна данъчна декларация ще може да ползва облекчението в пълен размер или, ако годишните му доходи отново не са достатъчни, част от облекчението може да се ползва от втория родител.

Данъчните облекчения за деца може да се ползват и наведнъж чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите. Това е по-удобно за родителите, които искат да получат по-голяма сума наведнъж, а не по 50-100 лв. всеки месец. От Министерството на финансите предлагат годишният размер на облекченията да останат в сегашния им размер. Така след изтичане на 2023 г. работещите родители ще могат да намалят годишния си данък върху доходите с 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две, 1800 лв. за три и повече деца и допълнително с 1000 лв. за дете с увреждания.

С предложените текстове се запазва възможността за авансово ползване на двете данъчни облекчения не само от хората, които имат доходи от трудови правоотношения, но и от тези, които имат доходи от стопанска дейност или доходи от наеми. В тези случаи данъчните облекчения може да се ползват авансово на тримесечия при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението. Облекченията са до размера на дължимия авансов данък за тримесечието, но не повече от 150 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 300 лв., за две деца, 450 лв. за три и повече деца, и 300 лв. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Този ред за ползване на облекченията няма да се прилага, когато размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода, както и ако родителят има доходи от трудови правоотношения и е ползвал облекченията чрез работодателя.

Хазната плаща цената над 250 лв./MWh

Предстоят промени заради ЕС

Докато в България бъде приложен новият регламент на ЕС за справяне с високите цени на тока, фирмите да продължат да получават досегашните компенсации, предлагат от Министерство на финансите.

Фирмите вероятно ще получават и в началото на 2023 г. компенсации от държавната хазна за цените на тока, които надвишават 250 лв./MWh. От Министерството на финансите предлагат да бъде удължена схемата бюджетът да компенсира небитовите крайни потребители на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента “ден напред” на Българската независима енергийна борса и базовата цена в размер 250 лв./MWh.

Предложението на Министерството е тази помощ да бъде давана на фирмите до приемането на нормативен акт за прилагане на новия регламент на ЕС “относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията”.

Както “Труд” вече писа, този регламент изисква страните членки за сложат таван на приходите на електроцентралите от продажба на ток. Допълнителните приходи, които получават електроцентралите над този праг, ще влизат във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” е ще се използват за изплащане на компенсации заради високите цени на тока. Новият регламент на ЕС позволява не само битовите потребители, а и малките и средните фирми за плащат за ток по регулирани цени. Но дали да използва тази възможност ще решава всяка страна членка на ЕС.

В проектозакона на Министерството на финансите се предлага до приемането на закон за бюджета за 2023 г. Министерският съвет да може да одобрява финансиране на мерки, свързани с високите цени на тока и природния газ, на мерки за преодоляване на последиците от COVID-19, на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание, за подготовката и произвеждането на избори, на дейности в условията на миграционен натиск, както и на дейности за предотвратяване и преодоляване на последиците от непредвидени бедствия.

Запазват размера на помощите и пенсиите

Осигуровките без промяна

Майките ще продължат да получават по 710 лв. на месец докато детето навърши 2 години.

Майките ще получават по 710 лв. на месец, колкото е и минимална заплата, докато детето навърши 2-годишна възраст през месеците до приемане на бюджет за 2023 г. В проекта на Министерството на финансите за удължаване действието на настоящия бюджет се предвижда до приемането на бюджет за 2023 г. да останат да действат сегашните пенсии, социални помощи и обезщетения. Така минималната пенсия остава 467 лв., а максималната 3400 лв.

Запазва се и размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за родители с ниски доходи. Добавките за деца в пълен размер ще получават семействата, които имат доход на човек под 510 лв. Помощи за деца в размер на 80% ще получават семействата с доход на човек между 510,01 лв. и 610 лв.

Може да се плащат и сметки

Работодателят знае къде ги приемат

Съществен момент в проектозакона на Министерството на финансите за удължаване на бюджета за настоящата година се отнася за ваучерите за храна. Предложението на ведомството е до приемане на бюджет за 2023 г. работодателите да могат да дават ваучери за храна на работниците си в размер до 200 лв. Както “Труд” писа, ако парламентът не приеме предложението на министерството, от януари 2023 г. ваучерите за храна ще може да бъдат само до 80 лв. на месец.

И през следващата година ваучерите за храна ще може да се използват и за плащане на сметки за ток, вода, парно и природен газ, както и за дейности, осъществявани от културни организации и за туристически услуги. Но за да се ползват реално ваучерите за плащане на сметки или за туристически услуги, доставчиците на тези услуги трябва да сключат договори с операторите на ваучери за храна, тоест с фирмите, които ги отпечатват и предоставят на работодателите.

Операторите на ваучери за храна трябва да предоставят на работодателите и техните служители списъци с обектите, които приемат плащане с ваучери.

Дават гаранции за заем за “Булгаргаз”

Нов дълг на международните пазари планира да пусне през 2023 г. Министерството на финансите.

Парламентът да одобри пускането на нов държавен дълг на международните пазари през 2023 г., предлагат от Министерството на финансите в проекта за удължаване на бюджета за 2022 г. Този заем е необходим за изплащане на стари задължения, които трябва да бъдат погасени в началото на следващата година.

Освен това се предлага Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по предвидените и в закона за бюджета за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани досега - по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие до 700 млн. лв., по заемно финансиране за плащания на “Булгаргаз” в размер до 150 млн. евро във връзка с необходимостта от спешно осигуряване на алтернативни доставки на газ, и за заемно финансиране за “Булгартрансгаз” в общ размер до 382 млн. евро: по проекта за разширение на капацитета на газохранилището “Чирен” - 207,5 млн. евро, по проекта за междусистемна газова връзка България-Сърбия - 49 млн. евро, и 125 млн. евро за задължения на “Булгартрансгаз”.

Предвидена е възможност и за издаване на гаранции в размер до 26,2 млн. по нови заемни споразумения за предоставяне на извънредна помощ от Европейския съюз на Украйна в размер до 9 млрд. евро съгласно заключения на Европейския съвет от 23-24 юни 2022 г.

QOSHE - Всеки месец подарък от хазната по 50 лв. на дете - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Всеки месец подарък от хазната по 50 лв. на дете

6 0 9
28.10.2022

Данъчното облекчение ще се ползва чрез декларация пред работодателя

Важи и за доходи от наем

Подарък от хазната в размер на 50 лв. на дете на месец ще получават работещите родители през 2023 г. Това предвижда проектозакон на Министерството на финансите, с който реално се удължава действието на бюджета за настоящата година до приемането на бюджет за 2023 г.

За тази година размерът на годишното данъчното облекчен за деца беше увеличен на 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две деца и 1800 лв. за три и повече деца. Облекчението може да се ползва и авансово със заплатите за юли и октомври. Предложението на Министерството на финансите е през 2023 г., до приемане на нов бюджет, данъчното облекчение да може да се ползва авансово всеки месец.

Това означава, че всеки месец облагаемият доход от трудови правоотношения може да се намали с 500 лв. за едно дете, с 1000 лв. за две деца, с 1500 лв. за три и повече деца и с 1000 лв. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, дължимият данък всеки месец ще бъде намаляван с 50 лв. за едно дете, 100 лв. за две, 150 лв. за три и повече деца и допълнително със 100 лв. за дете с увреждания.

Работещите на заплата хора ще могат еднократно да изберат да ползват авансово данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя. С нея ще декларират, че отговарят на условията за ползване на облекченията, записани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението, както и че няма да ползват данъчните облекчения при друг работодател.

Важно уточнени е, че облекчението ще се ползва до месечния размер на трудовите доходи. Това означава, че ако родител например има две деца, но работи на минимална заплата няма да може да ползва облекчението в пълен размер. В този случай родителят може да намали месечния си облагаем доход с 1000 лв., но заплатата му е по-ниска. Затова ще може да ползва авансово облекчението до размера на месечния облагаем доход, а след това с подаване на годишна данъчна декларация ще може да ползва облекчението в пълен размер или, ако годишните му доходи отново не са достатъчни, част от облекчението може да се ползва от втория родител.

Данъчните........

© Труд


Get it on Google Play